Disiplinlerarası anlayış ve yaklaşımın, etik ile ilgili sorunların çözümüne katkı sağlaması düşüncesiyle Mayıs 2012’de ilkini düzenlediğimiz ve 5-8 Kasım 2014 tarihleri arasında “II. Multidisipliner Etik Kongresi” adıyla ikincisinin düzenlenmesi planlanan kongremize olan ilginin az olması ve bildiri son gönderme tarihinin dolmasına karşın çok az bildiri başvurusunun olması nedeni ile kongremiz iptal edilmiştir.
Kongremize bugüne kadar katkı koyan herkese teşekkür ederiz.

Kongre Düzenleme Kurulu