• Bildiri Özetleri Kitabı'na ve tarafımıza gönderilmiş olan Tam Metinlere, yandaki menülerde yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz...
  • 27 - 30 Haziran 2012 tarihleri arasında gerçekleşen kongremiz başarıyla sona ermiştir. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz. Kongreye ilişkin özet kitapçığı, bildiriler kitapçığı ve fotoğraflar en kısa süre içerisinde sayfamızda ilan edilecektir.

    [Düzenleme Kurulu]
  • Niğde Üniversitesi’nin 20. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği “X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi” (X. UFBMEK) sona ermiştir. Millî Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 2 yılda bir gerçekleştirilen kongre Niğde Üniversitesi’nde tarihinin en geniş katılımına sahne olmuştur.

  • Katılımcılar “Fen Bilimleri ve Matematik Eğitiminin Felsefi Temelleri” “Fen Bilgisi ve Matematik Öğretmenin Yeterlikleri” “Matematik Öğretme ve Öğrenim” “Fen Öğretme ve Öğrenme” “Fizik Öğretme ve Öğrenme” “Kimya Öğretme ve Öğrenme” “Biyoloji Öğretme ve Öğrenme” “Fen ve Matematik Alanlarında Hizmet Öncesi ve Hizmet İçi Öğretmen Eğitimi” “Fen ve Matematik Alanlarında Eğitim Politikaları, Program Geliştirme ve Değerlendirme” “Fen ve Matematik Alanlarında Öğretim Teknolojileri” “Fen ve Matematik Alanlarında Ölçme ve Değerlendirme” “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi” “Bilimin Doğası, Bilimsel Okuryazarlık-Farkındalık ve Bilim Tarihi” “Çevre Eğitimi” “Fen ve Matematik Alanlarında Eğitim Tarihi, Felsefesi ve Sosyolojisi, Fen teknoloji- Toplum” başlıkları çerçevesinde çalışmalarını aktarmışlardır.

  • Kongreye ilişkin sayısal veriler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

  • Aşağıdaki Facebook sayfası bağlantısını tıklayarak kongre süresince çekilmiş olan bütün fotoğrafların bulunduğu sayfaya ulaşabilirsiniz.

    Kongre Facebook Sayfası