Niğde Üniversitesi X.UFBMEK Katılımcı Listesi
No Ad Soyad Kurum Makalenin Adı Makalenin Kodu Sunu Türü
1 Abdullah Karataş Niğde Üniversitesi ÇEVRE SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE BİLİNÇLENDİRME FAALİYETLERİNİN ÖNEMİ 02316 Poster
2 Arş. Gör. Oğuz keleş Niğde Üniversitesi Uzun özet OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ETKİNLİKLERİNDE KULLANDIKLARI YÖNTEMLER VE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER 02289 Bildiri
3 ARZU ERDOĞAN KTÜ ÇEVRE İÇİN EĞİTİMDE "SERA ETKİSİ VE KÜRESEL ISINMA" KAVRAMLARINA YÖNELİK ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ VE ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ 02281 Bildiri
4 Yrd. Doç. Dr. sibel açışlı artvin çoruh üniversitesi FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ 02250 Poster
5 Yrd. Doç. Dr. sibel açışlı artvin çoruh üniversitesi FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 02247 Bildiri
6 ADNAN YİLGEN Fırat Üniversitesi KUANTUM ÖĞRENME MODELİNİN ÖĞRENCİLERİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA VE KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 02245 Bildiri
7 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bulut Gazi Üniversitesi İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAZI TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLARIN TANIMLARINA YÖNELİK BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ 02243 Bildiri
8 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Oğuz AKTÜRK Selçuk Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ 02242 Bildiri
9 Dr. MURAT KURT MEB BİYOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI 02238 Bildiri
10 Kutlu Tanrıverdi Ahi Evran Üniversitesi ARGÜMANTASYON TABANLI BİLİM ÖĞRENME RAPORLARININ 7. SINIF ELEKTRİK KONUSUNDAKİ KAZANIMLARLA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ 02234 Poster
11 Yrd. Doç. Dr. Gürsoy MERİÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uzun özet FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREDEKİ GERİ DÖNÜŞÜM OLAYLARINA FARKINDALIKLARI 02233 Bildiri
12 Dr. MURAT KURT MEB ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA VE TUTUMLARINA ETKİSİNİN MOTİVASYON STİLLERİNE GÖRE ANALİZİ 02231 Bildiri
13 Yrd. Doç. Dr. Gürsoy MERİÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uzun özet FEN EĞİTİMİNDE ÜKEMİZDE YAŞANAN BAŞARISIZLIK GENELLEMESİNİN NEDENLERİ ÜZERİNE LİTERATÜR TARAMASI 02227 Bildiri
14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bulut Gazi Üniversitesi İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSLERİNDE PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER 02225 Bildiri
15 NİLGÜN MISIR 30 AĞUSTOS İLKÖĞRETİM OKULU FİZİK ÖĞRETİMİNDE ELEKTRİKSEL İŞ VE ISI KONUSUNDA TAHMİN ET–GÖZLE–AÇIKLA (TGA) YÖNTEMİNE DAYALI OLARAK GELİŞTİRLEN ETKİNLİĞİN UYGULANMASI 02217 Bildiri
16 Arş. Gör. Hüseyin Miraç PEKTAŞ Kırıkkale Üniversitesi YAŞAM BOYU ÖĞRENME KAPSAMINDA ETKİN FEN ÖĞRETİMİ İÇİN OLUŞTURULAN İNTERAKTİF BİR UYGULAMA: “CHEMISTRY IS ALL AROUND US” PROJESİ 02215 Bildiri
17 Arş. Gör. Sinan Bülbül KTÜ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ “BİLİM” KAVRAMI ALGILAMALARI: FENOMENOGRAFİK BİR ANALİZ 02214 Bildiri
18 Arş. Gör. Gökhan KAYA Hacettepe Üniversitesi Fen Kavramlarıyla İlişkilendirilmiş Doğrudan Yansıtıcı Yaklaşımın İlköğretim Öğrencilerinin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşlerine Ve Akademik Başarılarına Etkisi 02194 Bildiri
19 Yrd. Doç. Dr. Hülya YILDIRIM EKİNCİ Niğde Üniversitesi SELÇUKLU GEOMETRİK MOTİFLERİ BAKIMINDAN NİĞDE’DEKİ SANAT ESERLERİNİN İLKÖĞRETİM 2. KADEME MATEMATİK DERSİNDE KULLANILMASI 02191 Bildiri
20 Yrd. Doç. Dr. Hilal AKTAMIŞ Adnan Menderes Üniversitesi ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK PROBLEMLERİNİ ÇÖZMEYE YÖNELİK TUTUMLARININ GELİŞİMİNİN İNCELENMESİ 02189 Bildiri
21 Yrd. Doç. Dr. Hilal AKTAMIŞ Adnan Menderes Üniversitesi İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLGİSİ ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI İLE FEN BAŞARILARI VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 02186 Bildiri
22 Doç. Dr. Bülent GÜVEN KTÜ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRENME VE ÖĞRETMEYE YÖNELİK İNANÇLARININ SINIF ORTAMINA YANSIMALARI 02182 Bildiri
23 Arş. Gör. Naciye SOMUNCU DEMİR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN SAHİP OLDUKLARI MATEMATİK VE MATEMATİK EĞİTİMİ DEĞERLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 02176 Bildiri
24 Özlem GÖNCÜ Milli Eğitim Bakanlığı Düzeltme- İlköğretim Öğrencilerinin Astronomi Temelli Ünitelerdeki Kavram Yanılgılarının Üç-Aşamalı Test İle Tespit Edilmesi 02173 Bildiri
25 Yrd. Doç. Dr. Nur Sırmacı Atatürk Üniversitesi İLKÖĞRETİM 6-7-8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞÜSTÜ YETİLERİNİN MATEMATİK AKADEMİK BAŞARILARINA CİNSİYETE VE SINIF DÜZEYİNE GÖRE İNCELENMESİ 02168 Bildiri
26 Arş. Gör. Yasemin Özdem Gaziosmanpaşa Üniversitesi EĞLENCELİ BİLİM: Bilim Merkezlerinin İlköğretim Öğrencilerinin Bilim Algıları ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi 02160 Bildiri
27 Simge Akpullukçu Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Teknoloji Eğitiminde Laboratuvar Güvenliği Üzerine Bir Araştırma 02157 Bildiri
28 Yrd. Doç. Dr. Nejla Yürük Gazi Üniversitesi ÜSTKAVRAMSAL FAALİYETLERLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KAVRAMSAL DEĞİŞİM METİNLERİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KUVVET VE HAREKET KONULARINI ANLAMALARINA OLAN ETKİSİ 02156 Bildiri
29 Arş. Gör. SEZEN CAMCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN ZEKÂLI VE YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN BİLİMSEL TUTUMLARI VE BİLİM İNSANLARINA YÖNELİK İMAJLARI 02147 Bildiri
30 Arş. Gör. Ebru ALTUN Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ HİDROELEKTRİK SANTRALLERE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 02146 Bildiri
31 Dr. AYTEN PINAR BAL çukurova MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN PORTFOLYO DEĞERLENDİRME SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 02142 Bildiri
32 Satı CEYLAN Marmara Üniversitesi FİLOGRAFİ SANATININ İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSLERİNDE KULLANILMASINA DAİR BİR UYGULAMA VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ 02141 Bildiri
33 Yrd. Doç. Dr. Meryem Nur AYDEDE Niğde Üniversitesi AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN ERİŞİLERİNE VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARINA ETKİSİ 02138 Bildiri
34 Yrd. Doç. Dr. Ömer S. Sevinç Celal Bayar Üniv. Eğitim Fak. ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİTKİLERE KARŞI TUTUMLARINI ÖLÇMEYE YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI uzun özet 02137 Bildiri
35 Yrd. Doç. Dr. Osman Birgin Uşak Üniversitesi SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “YAMUK” KAVRAMINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE KAVRAM YANILGILARININ İNCELENMESİ 02136 Bildiri
36 Arş. Gör. Yusuf AY Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN MANYETİZMA KONUSUNDA SAHİP OLDUKLARI ÖN BİLGİ VE KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ 02134 Poster
37 Arş. Gör. Mustafa DERMAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİYOÇEŞİTLİLİK OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİ: GELİŞTİRME, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ 02132 Bildiri
38 Öğr. Gör. İsmet ERGİN KHO 5E MODELİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ YATAY ATIŞ HAREKETİ DERS NOTU ÖRNEĞİ 02130 Bildiri
39 Serbay DURMAZ Ahi Evran Üniversitesi GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FEN PROGRAMLARINDA YER ALAN TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI VURGULARININ BELİRLENMESİ 02128 Bildiri
40 Doç. Dr. Ayşem Seda Önen Hacettepe Üniversitesi ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİMLİK İŞLEVLERİNİN VE EĞİTİM İNANÇLARININ İNCELENMESİ 02125 Bildiri
41 Şule KESGİN MEB Matematik Öğretmen Adaylarının MATH Taksonomi Çerçevesinde Hazırlanan Sorulara İlişkin Görüşleri ve Soru Örnekleri 02118 Bildiri
42 Öğr. Gör. nuri can aksoy Bayburt Üniversitesi EXCEL İLE MATEMATİK ÖĞRETİMİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ FONKSİYON GRAFİKLERİ ÇİZİMİ ÜZERİNE ETKİSİ 02116 Bildiri
43 ŞAHİN İDİN İPEK YOLU İ.Ö.O. İLKÖĞRETİM 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ASİT VE BAZIN TAHRİBATLARI İSİMLİ ETKİNLİĞİN LABORATUAR KULLANIM TEKNİKLERİNE UYGUNLUĞU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 02114 Bildiri
44 Yrd. Doç. Dr. Kadir Bilen KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ YETERLİK DUYGUSU: K.MARAŞ İLİ ÖRNEĞİ 02113 Bildiri
45 Fuat TOKUR Adıyaman Üniversitesi BASINÇ KONUSUNUN İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNE TGA STRATEJİSİNE DAYALI ETKİNLİKLER İLE ÖĞRETİLMESİ 02109 Bildiri
46 Arş. Gör. Nalan Akkuzu DEU Buca Eğitim Fakültesi KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ YETERLİLİKLERİ VE MESLEKİ YETERLİLİKLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ 02107 Bildiri
47 REYHAN ÜMİT KARAKARÇAYILDIZ OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİNDE WEB DESTEKLİ ARAŞTIRMA ETKİNLİĞİ: OKUL YOLU WEBQUESTİ 02105 Bildiri
48 Arş. Gör. İsmail ÇELİK Selçuk Üniversitesi ÖĞRETMEN ADAYLARININ FACEBOOK KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİ 02104 Bildiri
49 Buket AKYOL MEB İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE BİLGİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, NİĞDE ÖRNEĞİ 02103 Bildiri
50 Yrd. Doç. Dr. Ayşe SAVRAN GENCER Pamukkale Üniversitesi FARKLILIKLAR İÇİN FEN EĞİTİMİ: ÇOK ULUSLU BİR FEN EĞİTİMİ VE BİLİMİN DOĞASI ANKETİNİN GELİŞTİRİLMESİ 02101 Yuvarlak Masa Toplantısı
51 Doç. Dr. Ayşe Oğuz-Ünver Muğla Üniversitesi Deneysel Bir Etkinliği Nasıl Tasarlarım? 02100 Mini-Sempozyum
52 Arş. Gör. Tuba Demircioğlu Çukurova Üniversitesi ARGÜMAN-TEMELLİ SORGULAMA YÖNTEMİNİN FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARISINA VE BİLİMSEL İŞLEM BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 02099 Bildiri
53 Yesim AKAR Hacettepe Universitesi ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇ VE ÖZ YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 02097 Bildiri
54 Arş. Gör. Ramazan AVCU Aksaray Üniversitesi Utley Geometri Tutum Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması 02066 Bildiri
55 Arş. Gör. Çiğdem ALDAN KARADEMİR Adnan Menderes Üniversitesi FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ KAVRAMINA İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI METAFORLAR 02053 Bildiri
56 Dr. AYTEN PINAR BAL çukurova MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANS GÖREVİ HAZIRLAMA, UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ 02046 Bildiri
57 Nuri Balta ODTU FEN LABORATUVARLARI İÇİN BİR DERS TASARIM MODELİ 02041 Poster
58 Arş. Gör. Ayla Çetin-Dindar Orta Doğu Teknik Üniversitesi EĞİTSEL OYUNLARLA ASİT VE BAZ KONULARINA YÖNELİK ÖLÇME-DEĞERLENDİRME MATERYALİ HAZIRLAMA KİMYA SARMALI 02037 Poster
59 Yrd. Doç. Dr. Bülent AYDOĞDU Afyon Kocatepe Üniversitesi FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HİPOTEZ KURMA İLE DEĞİŞKENLERİ BELİRLEME VE KONTROL ETME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ 02036 Bildiri
60 Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE EĞİTİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARA KARŞI TUTUMLARI 02034 Bildiri
61 Yrd. Doç. Dr. Ahmet TEKBIYIK Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi AKTİF ÖĞRENMEYE DAYALI BİR YAZ BİLİM KAMPININ ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 02032 Bildiri
62 Yrd. Doç. Dr. serap çalışkan Dokuz Eylül Üniversitesi ÜNİVERSİTE ÖĞRENİMİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 02029 Poster
63 Arş. Gör. Fahretdin Hasan Adagideli İstanbul Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimde Fen ve Matematik Etkinliklerinde Üst Biliş Ve Öz-denetim Becerilerinin İncelenmesi 02027 Bildiri
64 Gökçe YÜKSEL Gazi Üniversitesi FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ BELİRLENMESİ 02024 Poster
65 Gülşen TÖME Hacettepe Üniversitesi İLKÖĞRETİM 6, 7 ve 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE DERS KAYNAKLI STRES FAKTÖRLERİ VE BUNLARLA BAŞ ETME YOLLARININ İNCELENMESİ-uzun özet 02023 Bildiri
66 Arş. Gör. Gonca HARMAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MODEL VE MODELLEME İLE İLGİLİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ 02021 Bildiri
67 Doç. Dr. Murat PEKER Afyon Kocatepe Üniversitesi İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 6. VE 7. SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI (SBS) SONUCUNDA ALDIKLARI PUANLARIN ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE FARKLILIĞI 02017 Bildiri
68 Arş. Gör. Derya Kaltakçı Kocaeli Üniversitesi FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ DÜZLEM AYNADA GÖRÜNTÜ OLUŞUMU VE GÖZLEMLENMESİNE İLİŞKİN MUHAKEMELERİNDEKİ FARKLILIKLARIN İNCELENMESİ 02011 Bildiri
69 Yrd. Doç. Dr. Nail İLHAN Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM ARAŞTIRMALARINA KARŞI TUTUMLARI VE ÖZ YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ 02009 Bildiri
70 Yrd. Doç. Dr. Ahmet TEKBIYIK Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi VEKTÖRLER KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE ÖLÇEKLİ ÇİZİMLERİN KULLANILMASI: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI 02006 Poster
71 Arş. Gör. Sema COŞKUN Konya Üniversitesi MATEMATİK EĞİTİMİNDE GRAFİK HESAP MAKİNELERİNİN KULLANIMI 02004 Bildiri
72 Arş. Gör. Nihal Menzi Niğde Üniversitesi NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ ZAMAN YÖNETİMİNDE BİLGİSAYARI KULLANMA DÜZEYLERİ 02002 Bildiri
73 Prof. Dr. Haluk Soran Hacettepe Üniversitesi ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SULAK ALANLARIN KAYBINA VE KORUNMASINA İLİŞKİN ALGI, İNANÇ VE DAVRANIŞ EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ 02001 Bildiri
74 Yrd. Doç. Dr. Murat Bursal Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Meslek Tercih Nedenleri 02000 Bildiri
75 Yrd. Doç. Dr. Didem Akyüz Orta Doğu Teknik Üniversitesi ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TAMSAYILAR KONUSUNDAKİ ÇÖZÜM STRATEJİLERİ 01999 Bildiri
76 Prof. Dr. Güler Ekmekci Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi LİSE 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KİMYASAL DEĞİŞİMLER KONUSUNDAKİ KAVRAMSAL BAŞARILARI ÜZERİNE ALTERNATİF DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNİN ETKİSİ 01998 Bildiri
77 Prof. Dr. Safure BULUT ODTÜ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOMUT MATERYALLERİN GEOMETRİ DERSİNDE KULLANIM AMAÇLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 01994 Bildiri
78 Yrd. Doç. Dr. Betül Timur Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVINDA BAŞARISIZLIK NEDENLERİ 01991 Bildiri
79 Arş. Gör. Erdinc Isbilir Orta Dogu Teknik Universitesi FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYO-BİLİMSEL KONULAR HAKKINDAKİ BİLİMSEL TARTIŞMALARININ EPİSTEMİK İNANÇLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ 01989 Bildiri
80 aygün kılıç Fırat Üniversitesi FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME NESNELERİNE İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARINDAKİ DEĞİŞİM 01985 Bildiri
81 adnan akkaya atatürk üniversitesi GEOGEBRA İLE ÜÇGENLER KONUSUNUN ÖĞRETİMİ HAKKINDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ 01983 Bildiri
82 Arş. Gör. Selcen ÇALIK UZUN Artvin Çoruh Üniversitesi ÖĞRETMEN ADAYLARININ FONKSİYON KONUSUNDAKİ GÖSTERİM TERCİHLERİ VE GÖSTERİM DÖNÜŞÜMÜ YAPABİLME BECERİLERİNİN GÖSTERİM AİLESİ TEORİSİNE GÖRE İNCELENMESİ 01981 Bildiri
83 Doç. Dr. Nihat BOZ Gazi Üniversitesi MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR ÖZYETERLİKLERİ 01979 Bildiri
84 Arş. Gör. Ferhan Bingölbali Gaziantep Üniv. Eğitim Fak. ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRETİM: NEDİR? MATEMATİK DERSLERİNDE NE ÖLÇÜDE UYGULANMAKTADIR? 01975 Bildiri
85 Arş. Gör. İLKNUR ÖZPINAR Karadeniz Teknik Üniversitesi PROJE VE PERFORMANS ÖDEVLERİ HAKKINDA ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 01971 Bildiri
86 Arş. Gör. Yasemin Özdem Gaziosmanpaşa Üniversitesi FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME TASARIMI BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM PROJESİ: LD-SKILLS 01967 Bildiri
87 Kasım BAYTÜRE MEB Altıyol İlköğretim Okulu DÜŞÜK SOSYO-EKONOMİK DÜZEYDEKİ BÖLGELERDE FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE GÖRSEL MATERYALLERİN KULLANIMI 01965 Bildiri
88 Arş. Gör. derya özlem yazlık kilis 7 aralık üniversitesi MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ 01964 Bildiri
89 fatma kendir niğde üniversitesi ilköğretim 4.sınıf metematik dersinde uygulanan üstbiliş stratejilerinin öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi 01960 Bildiri
90 Buket Özüm ÇABAKÇOR Karadeniz Teknik Üniversitesi LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN NORMAL DAĞILIM KAVRAMINA İLİŞKİN İŞLEMSEL VE KAVRAMSAL ANLAMALARININ İNCELENMESİ 01953 Bildiri
91 Doç. Dr. GÜLAY EKİCİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ LABORATUVARI SINIF ÇEVRESİNE İLİŞKİN ALGILARININ BİYOLOJİ ÖZ-YETERLİK ALGI DÜZEYLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 01950 Bildiri
92 Arş. Gör. Semiha KULA Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM PROGRAMININ AMAÇLARINA YÖNELİK İNANIŞLARININ LİMİT KAVRAMINA İLİŞKİN ÖĞRETİMLERİNE YANSIMALARI 01948 Bildiri
93 Arş. Gör. Semiha KULA Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ SORU SORMAYI ETKİLİ KULLANMA DURUMLARI: LİMİT ÖRNEĞİ 01946 Bildiri
94 Arş. Gör. Oktay GÖKTAŞ Cumhuriyet Üniversitesi ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE OKURYAZARLIKLARININ ÇEVRE EĞİTİMİ ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI ÜZERİNE ETKİSİ 01944 Bildiri
95 Arş. Gör. Nezih ÖNAL Niğde Üniversitesi İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK TUTUMLARINA YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI 01943 Bildiri
96 Doç. Dr. ALEV DOĞAN Gazi Üniveristesi ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNE İLİŞKİN ÖZ GÜVENLERİNİN BELİRLENMESİ 01941 Bildiri
97 Arş. Gör. Burçin GÖKKURT Atatürk Üniversitesi Öğrencilerin Matematik Öğretiminde Kullanılan Dile Yönelik Görüşlerinin Karşılaştırılması 01940 Bildiri
98 Arş. Gör. Mustafa ÜREY KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi SERBEST ETKİNLİK ÇALIŞMALARI DERSİ KAPSAMINDA GELİŞTİRİLEN DİSİPLİNLERARASI OKUL BAHÇESİ PROGRAMININ ÖĞRENCİLERİNİN BAZI MATEMATİK KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 01939 Bildiri
99 Yrd. Doç. Dr. N. Murat YAĞMURLU İnönü Üniversitesi İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ 01937 Bildiri
100 Arş. Gör. Zeynep BAYRAKDAR Atatürk Üniversitesi BİR SAYININ İRRASYONEL OLDUĞUNU GÖSTERMEYE YÖNELİK MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BENİMSEDİKLERİ İSPAT YÖNTEMLERİ 01935 Bildiri
101 Doç. Dr. ERDOĞAN HALAT AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SIKLIK TABLOSU OKUMA VE YORUMLAMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ 01934 Bildiri
102 Yrd. Doç. Dr. Levent AKGÜN Atatürk Üniversitesi PISA 2003 MATEMATİK OKURYAZARLIĞI SORULARI BAĞLAMINDA 15 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK OKURYAZARLIĞI VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ 01928 Bildiri
103 Arş. Gör. FERİDE ERCAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLER İLE ÜSTÜN YETENEKLİ TANISI KONMAMIŞ ÖĞRENCİLERİN BİLİMSEL YARATICILIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 01927 Bildiri
104 Arş. Gör. Mine Zorlu Hakkari Üniversitesi FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ONLİNE AKRAN DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 01923 Bildiri
105 Yrd. Doç. Dr. Mehmet MUTLU Niğde Üniversitesi BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR ANİMASYONLARININ KULLANILMASINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ 01919 Bildiri
106 Yrd. Doç. Dr. Ayten Erduran Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Eğitim Yeterliliklerinin İncelenmesi 01916 Bildiri
107 Yrd. Doç. Dr. Serkan Timur Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE (BİT) YÖNELİK TUTUMLARI 01912 Bildiri
108 Arş. Gör. Nalan Akkuzu DEU Buca Eğitim Fakültesi İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ASİTLER-BAZLAR KONUSUNDAKİ KAVRAMSAL ANLAMA DÜZEYLERİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA 01909 Bildiri
109 Işıl Üstünkaya Pamukkale Üniversitesi İLKÖĞRETİM 6.SINIF SEVİYESİNDE BİLİMSEL TARTIŞMA (ARGUMENTATION) ODAKLI ETKİNLİKLERLE DOLAŞIM SİSTEMİ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ 01905 Bildiri
110 Yrd. Doç. Dr. Ayten Erduran Dokuz Eylül Üniversitesi Geometri Öğretim Materyallerinin Kullanım Düzeylerinin İncelenmesi 01900 Bildiri
111 Yrd. Doç. Dr. Derya ÇELİK Karadeniz Teknik Üniversitesi İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GERÇEK YAŞAM PROBLEMLERİNİ ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ 01899 Bildiri
112 Yrd. Doç. Dr. Esra KABATAŞ MEMİŞ KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ARGÜMANTASYON TABANLI BİLİM ÖĞRENME UYGULAMA ÖRNEKLERİ ve YANSIMALARI 01893 Eğitim Semineri
113 Yrd. Doç. Dr. MERVE POLAT CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ALANINDA TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 01888 Bildiri
114 Yrd. Doç. Dr. Adem Taşdemir Ahi Evran Üniversitesi İLKÖĞRETİM 5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN KULLANDIKLARI ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN İRDELENMESİ 01885 Bildiri
115 İLKSEN SEVİL ULUÇAY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL AYŞEABLA İLKÖĞRETİM OKULU MATEMATİK VE FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROGRAMINA PARALEL BİLGİSAYAR DESTEKLİ, PROJE TABANLI ÖĞRETİM MODELİ “BİLİM VE BİLİŞİM PROJESİ”NİN MATEMATİK VE FEN DERSLERİNE ETKİSİ 01871 Bildiri
116 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Erdoğan Akdeniz Üniversitesi 15 Yaş Grubu Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Sorumluluklarını Etkileyen Faktörler: PISA 2006’dan yansımalar 01870 Bildiri
117 Arş. Gör. Hasan BAKIRCI Karadeniz Teknik Üniversitesi İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN VE VELİLERİN WEB TABANLI PERFORMANS DEĞERLENDİRME PROGRAMI HAKKINDA GÖRÜŞLERİ 01864 Bildiri
118 Doç. Dr. Sibel Kılınç Alpat Dokuz Eylül Üniversitesi ANALİTİK KİMYA LABORATUARINDA GELENEKSEL ÖLÇME DEĞERLENDİRME TEKNİĞİNDE UYGULAMA FARKLILIĞININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA ETKİSİ 01862 Bildiri
119 Yrd. Doç. Dr. Salih Uzun Uşak Üniversitesi FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK LABORATUAR ARAÇ-GEREÇLERİNİ TANIMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 01860 Bildiri
120 Yrd. Doç. Dr. Gökhan Serin Anadolu Üniversitesi Sınıf Öğretmeni Adaylarının Laboratuvar Kullanımına Yönelik Öz-Yeterlikleri 01858 Bildiri
121 SAFİYE YILMAZ MEB 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AYNI DÜZLEMDEKİ ÜÇ DOĞRUNUN OLUŞTURDUĞU AÇILAR İLE İLGİLİ HATA VE KAVRAM YANILGISI TÜRLERİ 01856 Bildiri
122 Doç. Dr. Ali eryilmaz Odtu 2012 FEN LİSELERİ VE ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİNİ SEÇME SINAVI FİZİK SORULARI 01854 Bildiri
123 Arş. Gör. Gürsu Aşık Boğaziçi Üniversitesi 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Problemlerine İlişkin Üstbilişsel Deneyimleri 01850 Bildiri
124 Yrd. Doç. Dr. Adem Taşdemir Ahi Evran Üniversitesi SINIF ÖĞRETMENLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ İHTİYAÇLARI 01847 Bildiri
125 Yrd. Doç. Dr. Tayfun TUTAK Fırat Üniversitesi İLKÖĞRETİM 8. SINIF PERMÜTASYON VE OLASILIK KONULARININ KAVRANMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 01845 Bildiri
126 Yrd. Doç. Dr. Tayfun TUTAK Fırat Üniversitesi BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI’NA MATEMATİK ALANINDAN KATILAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 01842 Bildiri
127 Selim KILIÇARSLAN Fırat Üniversitesi İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOMUT ÖĞRETİM NESNELERİNİN KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 01840 Bildiri
128 Selim KILIÇARSLAN Fırat Üniversitesi KOORDİNAT DÜZLEMİNDE YANSIMA VE ÖTELEME KONUSUNUN WEB TABANLI EĞİTİM YÖNTEMİ KULLANILARAK ÖĞRETİMİ 01838 Bildiri
129 didem karakaya Fırat üniversitesi FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEKTRONİK PORTFOLYOYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNDEKİ DEĞİŞİM 01835 Bildiri
130 Selim KILIÇARSLAN Fırat Üniversitesi KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNİN DERSLERİNE GİREN ÖĞRETMENLERİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDEKİ YETERLİKLERİ 01833 Bildiri
131 Yrd. Doç. Dr. Mehmet MUTLU Niğde Üniversitesi İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TOPRAK KİRLİLİĞİNİ ALGILAMA BİÇİMLERİ 01831 Bildiri
132 Yrd. Doç. Dr. Mehmet MUTLU Niğde Üniversitesi WEB SİTELERİNDE YER ALAN 6. SINIF I. DÖNEME İLİŞKİN FEN VE TEKNOLOJİ SINAV SORULARININ ÖLÇME ARAÇLARINA VE BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE ANALİZİ 01829 Bildiri
133 Arş. Gör. Nesli Kala Karadeniz Teknik Üniversitesi ENTALPİ KONUSUNDA BİLİŞSEL YÜK KURAMINA GÖRE HAZIRLANAN ÖĞRETİM YAZILIMININ KİMYA ÖĞRENCİLERİNİN HATIRLAMA VE TRANSFER DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENMELERİNE ETKİSİ 01825 Bildiri
134 Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Karadag Bayburt Universitesi, Egitim Fakultesi ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE TEKNOLOJİK, PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ: MATEMATİK VE FEN UYGULAMALARI 01823 Bildiri
135 Dr. Sedat KARAÇAM Kuyubaşı İ. Ö. O. ÖĞRENCİLERİN KUVVET VE HAREKET KONULARINDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI ÇÖZERKEN KULLANDIKLARI BİLİŞSEL VE ÜSTBİLİŞSEL STRATEJİLERİN İNCELENMESİ 01821 Bildiri
136 Yrd. Doç. Dr. Dündar YENER Abant İzzet Baysal Üniversitesi ANİMASYON-SİMÜLASYON UYGULANAN FİZİK LABORATUVARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖZYETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ 01817 Poster
137 Arş. Gör. İLKNUR ÖZPINAR Karadeniz Teknik Üniversitesi İŞLEMSEL VE KAVRAMSAL ÖĞRENME ARASINDAKİ İLİŞKİ: GENEL MATEMATİK DERSİ ÖRNEĞİ 01816 Bildiri
138 Doç. Dr. Murat PEKER Afyon Kocatepe Üniversitesi İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 6. VE 7. SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI (SBS) SONUCUNDA ALDIKLARI PUANLARIN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 01815 Bildiri
139 Prof. Dr. Haluk Soran Hacettepe Üniversitesi ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞE YÖNELİK BİLGİ VE TUTUMLARI 01813 Bildiri
140 Yrd. Doç. Dr. ELA AYŞE KÖKSAL NİĞDE ÜNİVERSİTESİ DOĞADA BİR BÖCEK EKOLOJİSİ ARAŞTIRMASI 01809 Tartışma Grubu
141 Yrd. Doç. Dr. ELA AYŞE KÖKSAL NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TARTIŞMA GRUBU ÖNERİSİ: NİĞDE VE ÇEVRESİNDE YAZININ GELİŞİMİ 01807 Tartışma Grubu
142 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sencer Çorlu Bilkent Üniversitesi Panel Uzun Özet: BİLİM, TEKNOLOJİ, MÜHENDİSLİK VE MATEMATİK (BTMM) EĞİTİMİ: DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR VE ETKİLEŞİMLER 01799 Panel
143 Doç. Dr. Ali eryilmaz Odtu ÜNİVERSİTELERDE FİZİK ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNİN KARŞILANMASI 01789 Bildiri
144 Arş. Gör. Melis Arzu UYULGAN Dokuz Eylül Üniversitesi ORTAÖĞRETİM KİMYA DERS KİTAPLARINDA YER ALAN ANALOJİ VE ÖRNEK OLAYLARIN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 01785 Bildiri
145 Fuat TOKUR Adıyaman Üniversitesi MADDE VE ISI KONUSUNUN ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNE BİLİMSEL ARGÜMANTASYONA DAYALI ETKİNLİKLER İLE ÖĞRETİLMESİ 01781 Bildiri
146 Fuat TOKUR Adıyaman Üniversitesi TGA STRATEJİSİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİTKİLERDE BÜYÜME-GELİŞME KONUSUNU ANLAMALARINA ETKİSİ 01779 Bildiri
147 Arş. Gör. Melis Arzu UYULGAN Dokuz Eylül Üniversitesi KİMYA ALAN BİLGİSİ BAŞARI TESTİNİN GELİŞTİRİLMESİ 01776 Bildiri
148 Ulaş Üstün ODTÜ FİNLANDİYA’DA FEN SINIFLARINDA NELER OLUYOR? 01775 Bildiri
149 Arş. Gör. Yılmaz ZENGİN Dicle Üniversitesi DİNAMİK BİR YAZILIMIN YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ORTAMINDA KULLANILMASI: MAKSİMUM VE MİNİMUM PROBLEMLERİ 01768 Bildiri
150 Sabri KAN MEB-Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi FİZİK ÖĞRETİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİ KAPSAMINDA GELİŞTİRİLEN ÖĞRETİM MATERYALİNİN UYGULANABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 01767 Bildiri
151 ALTINAY/YILDIRIM ÖZEL AREL EĞİTİM KURUMLARI REHBERLİ SORGULAMA DENEYLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASINA, BAŞARIYA VE KAVRAMSAL DEĞİŞİME ETKİSİ 01764 Bildiri
152 Sevilay Erkol Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ VE ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 01761 Bildiri
153 Kübra Elif BAĞRIYANIK Cumhuriyet Üniversitesi İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ ENTEGRASYONLU SINIF ORTAMI TASARIMLARI 01759 Poster
154 Yrd. Doç. Dr. Zeynel Abidin Yılmaz Kilis 7 Aralık Üniversitesi M.R. Eğitim Fakültesi FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI İLE FEN EĞİTİMİ ALANINDAKİ YENİLİKLERE ULAŞMALARI VE KULLANMALARI DURUMLARININ İNCELENMESİ 01757 Bildiri
155 Yrd. Doç. Dr. Işıkhan Uğurel Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAMA TESTLERİNE DAYALI ISPATLARDA SERGİLEDİĞİ YAKLAŞIMLAR 01754 Bildiri
156 Selda DEMİRÇALI MEB İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KULLANDIKLARI KAYNAKLARIN FTT’YE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ 01753 Bildiri
157 Arş. Gör. M. Şahin BÜLBÜL ODTÜ ÖĞRETMEN ÖZEL ALAN YETERLİLİKLERİ NE KADAR ÖZEL: PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİNİN YAPISININ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 01750 Bildiri
158 Ulaş Üstün ODTÜ PROBLEME DAYALI ÖĞRENME İLE İLGİLİ PROBLEM NEDİR? META-ANALİZ ÇALIŞMALARININ ANALİZİ 01745 Bildiri
159 Arş. Gör. M. Şahin BÜLBÜL ODTÜ BAĞLAM TEMELLİ EĞİTİMİN OLASI GELECEĞİ 01741 Bildiri
160 Yrd. Doç. Dr. Esma Buluş Kırıkkaya Kocaeli Üniversitesi FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA YER ALAN BİLİM İNSANLARININ YAŞAMI VE BULUŞLARI: İlköğretim Öğretmenleri Nasıl Değerlendiriyor? 01738 Bildiri
161 Kübra Elif BAĞRIYANIK Cumhuriyet Üniversitesi ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERSLERDE BİLİMSEL OYUNCAKLARI KULLANMAYA YÖNELİK İNANÇLARININ BELİRLENMESİ 01732 Bildiri
162 Prof. Dr. Canan NAKİBOĞLU Balıkesir Üniversitesi GRAFİKLERE YÖNELİK BİR TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI 01729 Bildiri
163 Ulaş Üstün ODTÜ META-ANALİZ NEDİR? NASIL YAPILIR? FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİNE NE TÜR KATKILAR SAĞLAYABİLİR? 01728 Eğitim Semineri
164 Arş. Gör. Deniz EROĞLU Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ KESİRLERDE BÖLME İŞLEMİNE YÖNELİK ALTERNATİF BİR ÇÖZÜM YOLU HAKKINDAKİ BİLGİLERİ 01725 Bildiri
165 Mustafa UĞRAŞ Fırat Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen-Teknoloji-Toplum (FTT) Hakkındaki Görüşleri 01721 Bildiri
166 Prof. Dr. Canan NAKİBOĞLU Balıkesir Üniversitesi KİMYADA ÖĞRENME ENGELLERİNDEN OKTET KURALININ DERS KİTAPLARINDAKİ KULLANIMININ İNCELENMESİ 01720 Bildiri
167 Yrd. Doç. Dr. Bülent PEKDAĞ Balıkesir Üniversitesi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL BİLGİLERİ GÜNLÜK HAYAT İLE İLİŞKİLENDİRME DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 01715 Bildiri
168 Serap KÜÇÜKER Gazi Üniversitesi G.E.F. FARKLI DİSİPLİNLERDEKİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ve ÖĞRENCİ KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI 01712 Bildiri
169 Arş. Gör. Özlem Taşdelen Gazi Üniversitesi BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOKLU ZEKÂ ALANLARI İLE ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 01706 Bildiri
170 Yrd. Doç. Dr. Yakup DOĞAN Kilis 7 Aralık Üniversitesi FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMININ ÖĞRENCİLERİ FEN VE TEKNOLOJİ OKURYAZARI YAPMA ROLÜ VE PROGRAMIN UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 01703 Bildiri
171 Yrd. Doç. Dr. Yakup DOĞAN Kilis 7 Aralık Üniversitesi FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI VE İLGİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ 01700 Poster
172 Arş. Gör. Özge ÖZBAYRAK Dokuz Eylül Üniversitesi BİYOKİMYA LABORATUARINDA ENZİMLER VE ÖZELLİKLERİ DENEYİNE YÖNELİK ÖRNEK OLAYA DAYALI ÖĞRENME ÇALIŞMASI 01699 Bildiri
173 Arş. Gör. Zerrin Doğança Boğaziçi Üniversitesi SİSTEM YAKLAŞIMI İLE “İNSAN VE ÇEVRE ÜNİTESİ”NİN ÖĞRETİLMESİ 01697 Bildiri
174 Arş. Gör. Duygu TAŞKIN KTÜ GRUP ÇALIŞMASINA DAYALI PROBLEM ÇÖZME ORTAMINDAN YANSIMALAR: FIBONACCI PROBLEMİ ÖRNEĞİ 01695 Bildiri
175 Arş. Gör. Volkan DAMLI Gazi Üniversitesi FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KAVRAM TESTİ GELİŞTİRİLMESİ 01693 Bildiri
176 AYLİN GÜNER KAHRAMAN ANKARA MAMAK BARBAROS HAYRETTİN PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞERLENDİRME TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ 01692 Bildiri
177 Doç. Dr. Ramazan GÜRBÜZ Adıyaman Üniversitesi DİMANİK GEOMETRİ YAZILIMI CABRİ 3D’NİN ÖĞRENCİLERİN PRİZMALAR KONUSUNDAKİ ÖĞRENMELERİNE ETKİSİ 01686 Bildiri
178 Arş. Gör. sibel demir marmara üniversitesi FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMI UYGULAMAYA YÖNELİK ÖZ YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 01685 Bildiri
179 Doç. Dr. Hakan Türkmen Ege Üniversitesi, eğitim fakultesi Uzun-İNFORMAL ORTAMLARDA İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM ÜNİTESİNİ ÖĞRENMESİ ÜZERİNE BİR BAKIŞ 01684 Bildiri
180 hüseyin gürkan solmaz çanakkale 18 mart üniversitesi FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ VE ÖZ-YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ 01678 Bildiri
181 ZEHRA TUĞÇE ÖZGEL GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARI GÖZÜYLE ÖĞRETİM ELEMANLARININ GENEL PROFİLİ 01676 Bildiri
182 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kürşad DURU Marmara Üniversitesi FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAZI ASTRONOMİ KAVRAMLARININ GELİŞİMİNİN İNCELENMESİ 01674 Bildiri
183 Prof. Dr. Canan NAKİBOĞLU Balıkesir Üniversitesi “MADDENİN HALLERİ” ÜNİTESİNİN GRAFİK DÜZENLEYİCİLER AÇISINDAN ANALİZİ VE ÜNİTENİN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GRAFİK DÜZENLEYİCİ ÖRNEKLERİNİN HAZIRLANMASI 01673 Poster
184 Arş. Gör. Kibar SUNGUR Kilis 7 Aralık Üniversitesi ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI İLE EĞİTİM ARAŞTIRMALARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ 01672 Bildiri
185 Zennure Abdüsselam MEB ANİMASYON DESTEKLİ ÇİZGİ FİLMLERİN FEN ÖĞRETİMİNDE KAVRAMSAL ANLAMAYA ETKİSİ:6.SINIF KUVVETİ KEŞFEDELİM KONUSU ÖRNEĞİ 01666 Bildiri
186 Prof. Dr. nesrin özsoy Adnan Menderes Universitesi İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN NEGATİF SAYILARIN KUVVETİNİ ALMA KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI 01660 Poster
187 Yrd. Doç. Dr. Bülent PEKDAĞ Balıkesir Üniversitesi ATOM KONUSUNUN BİLİM TARİHİ TEMELLİ ÖĞRETİMİNİN AKADEMİK BAŞARI VE İLGİ ÜZERİNE ETKİSİ 01658 Bildiri
188 Yrd. Doç. Dr. Betül Timur Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ORTAÖĞRETİM FİZİK ÖĞRETİMİNDE ETKİLEŞİMLİ SANAL ÖĞRENME ORTAMI 01657 Bildiri
189 Prof. Dr. Canan NAKİBOĞLU Balıkesir Üniversitesi ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇÖZELTİLER KONUSU İLE İLGİLİ GRAFİK ÇİZİMİNDE YAPTIKLARI HATALAR 01649 Bildiri
190 Prof. Dr. Canan NAKİBOĞLU Balıkesir Üniversitesi ORTAÖĞRETİM 11. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MADDENİN HALLERİ KONUSUNU AÇIKLAMADA “İNSANA ÖZGÜ DİL” VE “CANLILIĞI” KULLANMALARININ İNCELENMESİ 01646 Bildiri
191 yelda yıldız Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ÖĞRETMENLERİN AKADEMİK ÇALIŞMALARA BAKIŞ AÇILARI VE BU ÇALIŞMALARI DERSLERİNDE UYGULAMA DÜZEYLERİ 01637 Bildiri
192 Prof. Dr. Canan NAKİBOĞLU Balıkesir Üniversitesi KİMYA ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ARGÜMANTASYONA DAYALI DERSLER SIRASINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 01636 Poster
193 Yrd. Doç. Dr. Gökhan Serin Anadolu Üniversitesi İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde E-Öğrenme Ortamlarının Kullanımı: Bir Durum Çalışması 01635 Bildiri
194 Yrd. Doç. Dr. Esme Hacıeminoğlu Konya Üniversitesi FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF İÇİ UYGULAMALARININ KULLANDIKLARI ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 01633 Bildiri
195 Arş. Gör. Emine Hatun Diken Gazi Üniversitesi GÜNLÜK YAZMA ETKİNLİKLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN ÖĞRETİMİYLE İLGİLİ ÖZ-YETERLİK İNANÇLARINA ETKİSİ 01629 Bildiri
196 Yrd. Doç. Dr. Miraç AYDIN KTÜ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN “WEB TABANLI PERFORMANS DEĞERLENDİRME PROGRAMI” HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ 01627 Bildiri
197 Yrd. Doç. Dr. İbrahim Budak Erzincan Üniversitesi MATEMATİK EĞİTİMİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME ÜRÜNLERİ ve ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 01621 Bildiri
198 Yrd. Doç. Dr. İbrahim Budak Erzincan Üniversitesi İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BİLGİ OKURYAZARLIKLARININ ÖĞRETMENLİK BİLGİLERİNE ETKİSİ 01618 Bildiri
199 Arş. Gör. Pınar FETTAHLIOĞLU Gazi Eğitim Fakültesi Çevre Bilimi Dersinde Ders İçi Ve Çevirimiçi Argümantasyon Uygulamalarının Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Çevreye Yönelik Bakış Açılarına Etkisi 01616 Bildiri
200 Yrd. Doç. Dr. Özlem Afacan Ahi Evran Üniversitesi FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN VE TEKNOLOJİ TEMELLİ SOSYAL KONULARDA KARAR VERME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ 01614 Bildiri
201 Arş. Gör. Hilal Gülkılık Gazi Üniversitesi ÇOKLU TEMSİLLERLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ MATEMATİK DERSLERİNDEN ÖRNEKLER 01608 Bildiri
202 Arş. Gör. Sevinç Nihal YEŞİLOĞLU Gazi Üniversitesi ÖĞRETMENLERİN BİLİMİN DOĞASI VE ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ KATILDIKLARI HİZMETİÇİ EĞİTİMİN ÖĞRENCİLERİN BİLİMİN DOĞASI ANLAYIŞLARINA ETKİSİ 01607 Bildiri
203 Yrd. Doç. Dr. Ayfer BUDAK Erzincan University, Turkey İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATERYAL KULLANIMINA YÖNELİK ÖZ YETERLİLİK İNANÇLARI VE GÖRÜŞLERİ 01606 Bildiri
204 Fatmagül KARA Marmara Üniversitesi KAVRAM TANIMI MI? YOKSA KAVRAM İMGELERİ Mİ? İRRASYONEL SAYILARIN TEMSİLLERİ 01602 Bildiri
205 Özge Turna Ondokuz Mayıs Üniversitesi DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIM: MÜZİK, FİZİK, MATEMATİK ÖRNEĞİ 01600 Bildiri
206 Arş. Gör. Elvan İnce Aka Gazi Üniversitesi İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL ISINMA VE SERA ETKİSİ KONULARINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN VE YANLIŞ KAVRAMALARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 01598 Bildiri
207 Prof. Dr. Canan NAKİBOĞLU Balıkesir Üniversitesi KİMYA ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ARGÜMANTASYONA DAYALI DERSLERİNDE KULLANDIKLARI MATERYAL VE ETKİNLİKLERİN İNCELENMESİ 01593 Bildiri
208 Ezgi Kirman Çetinkaya Sakarya Üniversitesi ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL YÖNTEME İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ: BİLİM-SÖZDE BİLİM AYRIMI 01589 Bildiri
209 Prof. Dr. Haluk Soran Hacettepe Üniversitesi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DOĞA ALGILARI 01588 Bildiri
210 Arş. Gör. Yasemin Özdem Gaziosmanpaşa Üniversitesi PROFILES: BİLİM YOLUYLA SORGULAMAYA DAYALI ÖĞRENME VE EĞİTİM ÜZERİNE MESLEKİ YANSIMA ODAKLI BİR PROGRAM 01585 Mini-Sempozyum
211 Arş. Gör. Zeynep ÇAKMAK Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi PRİZMA KAVRAMI ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN ve ÖĞRENCİ ARASINDA KULLANILAN MATEMATİKSEL DİL 01584 Bildiri
212 ismail erkan Karedeniz Teknik Üniversitesi DERS PLANININ ETKİLİLİĞİNİN LESSON STUDY İLE GELİŞTİRİLMESİ: BİR AKSİYON ARAŞTIRMASI 01582 Bildiri
213 Arş. Gör. Hava İPEK AKBULUT Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi FEN EĞİTİMİNDE İKİLİ YERLEŞİK ÖĞRENME MODELİ VE MODEL İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN TANITILMASI 01579 Bildiri
214 SEVDA ÜSTÜNDAĞ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 01576 Bildiri
215 Yrd. Doç. Dr. Arzu Saka Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi ÖĞRETMEN ADAYLARININ NEDENSEL SÜREÇ BECERİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 01570 Bildiri
216 Arş. Gör. Zeynep Medine ÖZMEN Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi SÖZEL PROBLEMLERDE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN VERİLENLER ile İSTENİLENLER ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEYEBİLME BECERİLERİ 01569 Bildiri
217 Arş. Gör. Oben KANBOLAT Erzincan Üniversitesi NEGATİF SAYILARLA İLGİLİ EPİSTEMOLOJİK ENGELLER 01567 Bildiri
218 YASEMİN HACIOĞLU GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ “DNA” İLE İLGİLİ ALGILARININ METAFOR YOLUYLA BELİRLENMESİ 01564 Bildiri
219 Doç. Dr. Pınar Anapa Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ÖĞRETMEN ADAYLARININ NİCELEYİCİ İÇEREN MATEMATİKSEL İFADELERİ YORUMLAMA BECERİLERİ 01562 Bildiri
220 Arş. Gör. Ümit DURUK Adıyaman Üniversitesi ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL AĞLARI EĞİTSEL AMAÇLI KULLANIM DURUMUNUN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI 01561 Bildiri
221 Neriman Büşra Çağlayan Gazi Üniversitesi Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Teknoloji ve Teknolojik Ürün Konusuna Yönelik Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi 01559 Bildiri
222 Yrd. Doç. Dr. Recai AKKAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOMUT MATERYAL ve SANAL MANİPÜLATİFLERİ EĞİTİM SÜREÇLERİ BOYUNCA KULLANABİLME DURUMLARININ BELİRLENMESİ 01557 Bildiri
223 Arş. Gör. Candan CENGİZ Sakarya Üniversitesi FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMİ KAVRAMA BİÇİMLERİ 01553 Poster
224 Öğr. Gör. Aslıhan Kartal Taşoğlu D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ RADYASYON FARKINDALIĞI 01546 Poster
225 Serap Çalışkan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Sahip Olduğu Matematiksel Güç ile Matematik Özyeterlik Algısı Arasındaki İlişki 01544 Bildiri
226 Dr. Hasan Şahin KIZILCIK Gazi Üniversitesi Fizik Öğretmen Adaylarının Düzgün Dairesel Hareket Konusundaki Kavram Yanılgılarının Zaman İçinde Değişimi 01537 Bildiri
227 Yrd. Doç. Dr. Meryem ÖZTURAN SAĞIRLI Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜYLE MATEMATİK 01530 Bildiri
228 Arş. Gör. Ümmügülsüm İYİBİL Giresun Üniversitesi FİZİK EĞİTİMİNDE HİKAYELERİN KULLANILMASI: NEWTON’UN HAREKET KANUNLARI 01528 Bildiri
229 Öğr. Gör. Aslıhan Kartal Taşoğlu D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi FİZİK ÖĞRETMENLERİNİN RADYASYON ALGISI 01526 Poster
230 Yrd. Doç. Dr. Serkan Timur Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİ VE FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREYE YÖNELİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ 01523 Bildiri
231 Yrd. Doç. Dr. Serkan Timur Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİ VE FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREYE YÖNELİK BAKIŞLARININ İNCELENMESİ 01517 Bildiri
232 Elif Özlem Ardıç Karadeniz Teknik Üniversitesi 8. Sınıf Öğrencilerinin Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri Konusundaki Anlamalarının Solo Taksonomisine Göre İncelenmesi 01513 Bildiri
233 Arş. Gör. Çiğdem Karakaya Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevreye Yönelik Değerlerinin Ekosentrik (Ekoloji Merkezli) ve Teknosentrik (Teknoloji Merkezli) Yaklaşımlar Çerçevesinde Belirlenmesi 01510 Bildiri
234 Yrd. Doç. Dr. Fatma TAŞKIN EKİCİ Pamukkale Üniversitesi FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA SIKLIKLARI VE KARŞILAŞTIKLARI ENGELLER 01508 Bildiri
235 Yrd. Doç. Dr. Meryem ÖZTURAN SAĞIRLI Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM HARİTASI OLUŞTURMADA YAŞADIKLARI BAZI GÜÇLÜKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 01506 Bildiri
236 ADNAN YİLGEN Fırat Üniversitesi İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKA ALANLARI İLE FEN VE TEKNOLOJİ BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 01503 Bildiri
237 Hüseyin ARTUN K.T.Ü İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 01500 Bildiri
238 Yrd. Doç. Dr. Mevlüde Doğan Ondokuz Mayıs Üniversitesi İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK DİLİNİ ANLAMA VE KULLANMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ 01490 Bildiri
239 Yrd. Doç. Dr. Uygar KANLI Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenlerinin Temel Astronomi Konularındaki Başarı Düzeylerinin ve Kavram Yanılgılarının Üç Aşamalı Sorularla Tespiti Üzerine Bir Çalışma 01489 Bildiri
240 Yrd. Doç. Dr. Fatih AYDIN Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi ÖĞRETMEN ADAYLARININ ANKET UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: KATILIMCILAR NE KADAR GÜVENİLİR? 01486 Bildiri
241 Selin Güneş Hacettepe Üniversitesi ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL PROBLEM ÇÖZMEYE İLİŞKİN İNANÇLARINI YORDAMADA ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ 01483 Bildiri
242 Yrd. Doç. Dr. Işıkhan Uğurel Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi GÜNCEL VE ÇOK BOYUTLU BİR SORUYA ÖĞRETMEN ADAYLARI PENCERESİNDEN YANIT ARAMA: MATEMATİK ÖĞRENME ETKİNLİĞİ NEDİR? 01479 Bildiri
243 Arş. Gör. Mustafa DERMAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SERA ETKİSİ KAVRAM YANILGILARI HAKKINDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN VE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 01471 Poster
244 Yrd. Doç. Dr. Nilgün Yenice Adnan Menderes Üniversitesi FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN VE TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞINA İLİŞKİN ÖZ YETERLİK ALGILARI İLE FENE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 01470 Bildiri
245 Yrd. Doç. Dr. H. Bayram Yılmaz Ondokuz Mayıs Üniversitesi TÜRKİYE’DEKİ DÜZEY 1 İSTATİSTİKİ BÖLGE BİRİMLERİNE GÖRE 15 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINI ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ 01467 Bildiri
246 Arş. Gör. Aysun Yeşilyurt Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Dersinin Etkililiği 01457 Bildiri
247 Yrd. Doç. Dr. Deniz Sarıbaş İstanbul Aydın Üniversitesi Laboratuar Ortamında Araştırılabilen Soru Oluşturma 01456 Poster
248 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Tekerek KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FATİH PROJESİ ÖNCESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR ÖZ - YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ 01453 Bildiri
249 Öğr. Gör. Serhat ERCAN Sinop Üniversitesi RUTİNİN DIŞINA ÇIKMAK: ÖĞRETMEN ADAYLARININ AÇIK UÇLU LABORATUVAR UYGULAMALARINA DAİR ALGILARI 01447 Bildiri
250 Dr. Esra Özkan Bayburt Üniversitesi 8. SINIF ÖGRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ YAPILANDIRMACI ÖĞRENME 01444 Bildiri
251 Bilge Biber Atatürk Üniversitesi İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN YAZMAYA DAİR ALGILARI VE SINIF ORTAMINDA ÖĞRENME AMAÇLI YAZMA AKTİVİTELERİNİ UYGULAMA DÜZEYLERİ 01442 Bildiri
252 Arş. Gör. Ebru ALTUN Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 01441 Bildiri
253 Yrd. Doç. Dr. Eylem EROĞLU DOĞAN Abant İzzet Baysal Üniversitesi ÖĞRETMEN VE BİYOLOG ADAYLARININ ÇEVRE VE EKOLOJİ KAVRAMLARI BİLGİ DÜZEYLERİ VE ÇEVREYE KARŞI TUTUMLARI 01438 Poster
254 Şirin YILMAZ Abant İzzet Baysal Üniversitesi İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE VE TEKNOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ. Şirin YILMAZ, Fatih AYDIN,Naciye SOMUNCU DEMİR 01435 Bildiri
255 Yrd. Doç. Dr. Ali BOZKURT Gaziantep Üniversitesi ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENCİLERİN İYİ BİRER PROBLEM ÇÖZÜCÜ OLMALARI İÇİN DERSLERİNDE YAPTIKLARI UYGULAMALARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ 01432 Bildiri
256 Pelin AKSÜT Abant İzzet Baysal Üniversitesi İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMİN DOĞASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNE İNFORMAL ÖĞRENME ORTAMLARININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 01431 Bildiri
257 Arş. Gör. Nuray Önder Gazi Üniversitesi 1996-2012 YILLARI ARASINDA FİZİK ÖĞRETİMİNDE BAŞARIYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER KONULU MAKALELERİN İÇERİK ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 01425 Bildiri
258 Doç. Dr. Sacit Köse Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK SENARYO TEMELLİ ÖĞRENME UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ 01423 Bildiri
259 MEHMET DEMİRBAĞ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ GÖZÜNDEN ARAŞTIRMA SORGULAMA TABANLI ARGÜMANTASYON UYGULAMALARI VE AKADEMİK BAŞARILARINDAKİ DEĞİŞİM 01417 Poster
260 Arş. Gör. Fadime ULUSOY Kastamonu Üniversitesi 11. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKGENLERLE İLGİLİ MUHAKEME SÜREÇLERİNDE ÜRETTİKLERİ TEMSİLLER ARASINDA KURDUKLARI ETKİLEŞİMLER 01416 Bildiri
261 Arş. Gör. betül küçük bayburt eğitim fakültesi MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ 01414 Bildiri
262 Doç. Dr. GÜLAY EKİCİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINDAN SORUMLULUK ALGILARINA CİNSİYET VE KIDEM DEĞİŞKENLERİNİN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 01404 Bildiri
263 Dr. Volkan GÖKSU Kafkas Üniversitesi SORGULAYICI ARAŞTIRMAYA DAYALI LABORATUAR YÖNTEMİ İLE DOĞRULAYICI LABORATUAR YÖNTEMİNİN FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAŞARI, KAVRAM YANILGISI VE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI ÜZERİNE ETKİSİ 01403 Bildiri
264 Prof. Dr. Bilgi Demir Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Gdo Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi 01402 Bildiri
265 Oğuzhan Doğan Odtü İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİNDE CİNSİYETÇİLİK: EĞİTİM PROGRAMI, DERS KİTAPLARI, SINIF ORTAMI VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 01399 Bildiri
266 Arş. Gör. Nurhan ÖZTÜRK Sinop Üniversitesi ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞ AÇISIYLA FEN BİLGİSİ LİSANS PROGRAMININ YETERLİLİĞİ 01393 Poster
267 Yrd. Doç. Dr. Nail İLHAN Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi KİMYA EĞİTİMİNDE YAŞAM TEMELLİ (CONTEXT-BASED) ÖĞRETİME İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ 01390 Bildiri
268 Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERGUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi FEN EĞİTİMDE E-DERS KİTABI: FRANSA ÖRNEĞİ 01387 Bildiri
269 Engin AKYOL Muş Alparslan Üniversitesi Fen-Edebiyat Ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Çevreye Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi (Muş İli Örneği) 01385 Bildiri
270 Yrd. Doç. Dr. Hülya Kutu Kilis 7 Aralık Üniversitesi FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM ARAŞTIRMALARINI TAKİP ETME DURUMLARININ ÖZ YETERLİK İNANÇLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ 01384 Bildiri
271 Arş. Gör. Hasan BAĞ Rize Üniversitesi İlköğretim Öğrencilerinin Bilim İnsanı İmajları 01379 Poster
272 Engin AKYOL Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,Kimya Ve Biyoloji Bölümü Adayların Çevreye Karşı Bilgi Seviyelerinin Değerlendirilmesi 01375 Poster
273 Satı CEYLAN Marmara Üniversitesi NİHÂYETU’L-ELBÂB ADLI ESERDE KULLANILAN ZİHİNDEN HESAP YÖNTEMLERİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ZİHİNDEN HESAP VE TAHMİN BECERİLERİNE ETKİSİ 01374 Bildiri
274 S.Damla GEDİK Atatürk Üniversitesi MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN ÖĞRETİM STRATEJİ YÖNTEM VE TEKNİKLERİ BAĞLAMINDA BELİRLENMESİ 01372 Bildiri
275 Hülya SERT Balıkesir Bilim ve Sanat Merkezi NORMAL VE ÜSTÜN ZEKALI ÖĞRENCİLERİN ALDIKLARI MATEMATİK EĞİTİMLERİNİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 01368 Bildiri
276 funda gül iri muğla üniversitesi okul öncesi dönem çocuklarına bitkilerin sera çalışması ile öğretilmesi 01365 Bildiri
277 Yrd. Doç. Dr. Ebru Öztürk Akar Abant İzzet Baysal Üniversitesi BİLİM TARİHİ DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİM-TEKNOLOJİ-TOPLUM İLİŞKİSİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 01364 Bildiri
278 Özhan Çelebi MEB AŞAMALI MATEMATİK PROBLEMLERİNİ GENELLEMELER YAPARAK ve YAPILAN GENELLEMELERİN SINIRLILIKLARIN FARKINDA OLARAK ÇÖZMEK - UZUN OZET 01360 Bildiri
279 Yrd. Doç. Dr. Ali BOZKURT Gaziantep Üniversitesi İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AÇI KAVRAMININ TANIM VE ÇİZİMİNE DAİR BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ 01359 Bildiri
280 Lütfiye ZORLU AMASYA ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERDE MODEL, MATERYAL, LABORATUVAR VE TEKNOLOJİK İMKANLARDAN YARARLANMA DURUMU 01355 Bildiri
281 Öğr. Gör. Mustafa AKINCI EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EŞİTTİR İŞARETİNİN ANLAMLARI ÜZERİNE İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İLE BİR ÇALIŞMA 01354 Bildiri
282 İlkay ABAZAOĞLU Milli Eğitim Bakanlığı Fizik Öğretmenleri Profili 01353 Poster
283 Arş. Gör. GÖKHAN KUMLU HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FOTOSENTEZ VE SOLUNUM KONUSUNDA SAHİP OLDUKLARI ALTERNATİF KAVRAMLAR 01346 Bildiri
284 Doç. Dr. Serhat İrez Marmara Üniversitesi FEN BİLİMLERİ ALANI ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİMDE BİLİM TARİHİNİ KULLANMA AMAÇLARI 01343 Bildiri
285 Arş. Gör. Ümmügülsüm İYİBİL Giresun Üniversitesi FARKLI PROGRAMLARDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖKCİSİMLERİ ARASINDA KURDUKLARI İLİŞKİLER VE ANLAMA DÜZEYLERİ 01339 Bildiri
286 MEHMET DEMİRBAĞ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENME AMAÇLI YAZMA UYGULAMALARI VE FEN SINIFLARINDA UYGULAMA ÖRNEKLERİ 01334 Tartışma Grubu
287 TUĞBA AKYILDIZ MEB FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİM PROGRAMININ LABORATUAR BECERİSİ KAZANDIRMADA YETERLİLİĞİ HAKKINDA FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ 01333 Bildiri
288 Doç. Dr. Bülent Çavaş Dokuz Eylül Üniversitesi ROBOT KULÜBÜNÜN ÖĞRENCİLERİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ, BİLİMSEL YARATICILIK BECERİLERİ VE ROBOT, İNSAN TOPLUM ALGILARI ÜZERİNE ETKİLERİ 01330 Bildiri
289 SEDA KALAFAT AYDINLAR İLKÖĞRETİM OKULU İLKÖĞRETİM 6. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE KAVRAMSAL DEĞİŞİM METİNLERİNİN KULLANIMI: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI 01328 Bildiri
290 Özlem Belhan Milli eğitim bakanlığı İLKÖĞRETİM OKULLARINDA YER ALAN BİLİM-FEN VE TEKNOLOJİ KULÜBܒNÜN ÖĞRENCİLERİN FEN VE TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞINA VE FENE KARŞI TUTUMA ETKİSİ 01323 Bildiri
291 MEHMET DEMİRBAĞ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİNE FARKLI BİR BAKIŞ: DENEY RAPORLARI 01318 Poster
292 Hatice BÜYÜKDOKUMACI Pamukkale Üniversitesi FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE VE AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ 01315 Poster
293 Arş. Gör. NAZLI RUYA TAŞKIN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ Biyoloji Eğitiminde Etkin Analoji Kullanımı: DNA'nın Korunma Faktörleri Üzerine Bir İnceleme Çalışması 01306 Bildiri
294 Arş. Gör. Savaş Pamuk ODTÜ 21. YÜZYIL ÖĞRETMENLERİ İÇİN WEB 2.0 ARAÇLARI 01305 Bildiri
295 Muhammet Ali ÜLKÜDÜR Amasya Üniversitesi FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN GİRİŞİMCİLİK BECERİSİ ve ETKİSİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA 01303 Bildiri
296 Hülya BEKTAŞ Kovanlık İlköğretim Okulu KAVRAMSAL DEĞİŞİM METİNLERİNİN İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DOLAŞIM SİSTEMİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNE ETKİSİ 01302 Bildiri
297 Arş. Gör. Funda Eraslan ODTÜ FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETİM PRORAMI HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSUNA KATILAN ÖĞRETMENLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 01297 Bildiri
298 Ümmühan Ormancı Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Sistem Hastalıklarına İlişkin Görüşleri 01294 Bildiri
299 Prof. Dr. Canan NAKİBOĞLU Balıkesir Üniversitesi 6. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABINDA YER ALAN MADDENİN TANECİKLİ YAPISI ÜNİTESİNİN ÖN DÜZENLEYİCİ VE GRAFİK DÜZENLEYİCİLER AÇISINDAN ANALİZİ 01285 Bildiri
300 Arş. Gör. Hüseyin Miraç PEKTAŞ Kırıkkale Üniversitesi KİMYASAL TEPKİMELER VE HESAPLAMALAR KONUSUNA YÖNELİK BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATERYAL GELİŞTİRİLMESİ, UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 01284 Bildiri
301 Yrd. Doç. Dr. Sevilay Dervişoğlu Hacettepe Üniversitesi PLANLANMIŞ DAVRANIŞ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE GELİŞTİRİLEN SU TASARRUFU DAVRANIŞI ANKETİ 01282 Bildiri
302 Eda ERDAŞ Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlköğretim Hayat Bilgisi Programında Çevre Eğitimi 01278 Bildiri
303 Ümmühan Ormancı Dokuz Eylül Üniversitesi İlköğretim 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Vücudumuzda Sistemler Ünitesinde Yer Alan Etkinliklerin İncelenmesi 01273 Bildiri
304 Öğr. Gör. FUNDA VARNACI UZUN AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE KAVRAMLARI HAKKINDA KAVRAMSAL DEĞİŞİMLERİNİN KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ İLE ARAŞTIRILMASI 01270 Bildiri
305 Yrd. Doç. Dr. Doğan DOĞAN Abant İzzet Baysal Üniversitesi 9. ve 10. SINIF KİMYA DERSİ YENİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMA SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA 01267 Bildiri
306 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ŞAHİN Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının 4+4+4 Eğitim Sistemi ile İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi 01264 Poster
307 Arş. Gör. AYTAÇ KARAKAŞ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETMENLERİN RUBRİK KULLANIMI HAKKINDAKİ YETERLİLİK ALGILARI 01263 Bildiri
308 Arş. Gör. Ahmet Taşdere Uşak Üniversitesi BİLİMSEL TARTIŞMA (ARGÜMANTASYON) ODAKLI ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DÜNYA, GÜNEŞ VE AY KONUSUNDAKİ BAŞARI, TUTUM VE TARTIŞMAYA KATILMA İSTEKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 01261 Bildiri
309 ebru ezberci Gazi Üniversitesi İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİYOLOJİ KONULARI KAPSAMINDA FEN-TEKNOLOJİ-TOPLUM-ÇEVRE (FTTÇ) KAZANIMLARINI DİKKATE ALMA DÜZEYLERİNİN TESPİTİ 01252 Bildiri
310 Doç. Dr. Emine Erdem Hacettepe Üniversitesi KİMYA EĞİTİMİNDE MİKRO ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ 01248 Bildiri
311 Doç. Dr. ESRA ÖZAY KÖSE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ,K.K.EĞİTİM FAKÜLTESİ KARİKATÜR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ: BİTKİLER ALEMİ 01247 Poster
312 Yrd. Doç. Dr. Fethiye KARSLI Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının 4+4+4 Eğitim Sistemi ile İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi 01241 Poster
313 Evrim ÖCAL İnönü Üniversitesi FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK BİYOTEKNOLOJİ TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI 01240 Bildiri
314 BUKET TURHAN MEB İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN “MATEMATİK PROBLEMİ” KAVRAMINA YÖNELİK METAFORLARI 01239 Bildiri
315 Yrd. Doç. Dr. Recai AKKAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi İLKÖĞRETİM 7.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖZDÜZENLEME STRATEJİLERİ VE MOTİVASYONEL İNANÇLARI İLE MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 01234 Bildiri
316 Gülşah TANRIVERDİ Kırıkkale üniversitesi Eğitim Fakültesi FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE İLİŞKİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ KAZANIMLARINI GERÇEKLEŞTİRME DURUMLARI 01227 Bildiri
317 Yrd. Doç. Dr. Uğur Taşdelen Zirve Üniversitesi KİMYA MOTİVASYON ÖLÇEĞİNİN UYARLANMASI VE GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİLİĞİNİN İNCELENMESİ 01224 Bildiri
318 YASEMİN HACIOĞLU GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUAR UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 01221 Bildiri
319 Arş. Gör. Candaş Uygan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi ULUSAL MERKEZİ SINAVLARDA UZAMSAL YETENEĞİN KULLANIMINI İÇEREN MATEMATİK SORULARININ İNCELENMESİ 01216 Bildiri
320 Prof. Dr. Canan NAKİBOĞLU Balıkesir Üniversitesi 1996 ve 2007 YILI ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE HAZIRLANAN 9. SINIF FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ KİTAPLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ GELİŞTİRME YETERLİLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 01214 Bildiri
321 Funda BALCI Kırıkkale üniversitesi Eğitim Fakültesi YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA İLİŞKİN SINIF İÇİ NORMLARIN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE SINIF ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN UYGULANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ 01212 Bildiri
322 Arş. Gör. Ayşegül Tarkın Orta Doğu Teknik Üniversitesi KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİMYA EĞİTİMİNE YÖNELİK SORUNLARA BAKIŞI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 01210 Bildiri
323 TUBA CINDIL KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 7. SINIF FEN EĞİTİMİNDE TANSİYON KAVRAMININ HİKÂYELEŞTİRME YÖNTEMİ İLE ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA VE BİLGİYİ YAPILANDIRMALARINA ETKİSİ 01205 Bildiri
324 Prof. Dr. Canan NAKİBOĞLU Balıkesir Üniversitesi ORTAÖĞRETİM 12. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 01204 Bildiri
325 Kutlu Tanrıverdi Ahi Evran Üniversitesi ÖĞRETMEN PEDAGOJİSİNDE KRİTİK SORUN: DEĞİŞİME KARŞI DİRENÇ 01203 Bildiri
326 İsmail Can SERDAROĞLU GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI İLİŞKİ BOYUTLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 01202 Bildiri
327 Serhad Sadi Barutcuoğlu Marmara Üniversitesi KİMYA ÖĞRETMENLERİNİN BİLİM TARİHİ VE BİLİMSEL YÖNTEME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 01194 Bildiri
328 Yrd. Doç. Dr. Arzu Saka Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi ORTAÖĞRETİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ 01192 Bildiri
329 Yrd. Doç. Dr. Burçak Boz Muğla Üniversitesi MATEMATİĞE DAİR İNANÇLAR VE TAHMİN BECERİSİ 01188 Bildiri
330 Arş. Gör. K. Gizem Karaaslan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi ÖĞRENCİLERİN UZAMSAL YETENEKLERİNE GÖRE ÜÇ BOYUTLU GEOMETRİ PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMLERİNİN İNCELENMESİ 01187 Bildiri
331 Kutlu Tanrıverdi Ahi Evran Üniversitesi ETKİLİ HİZMETİÇİ EĞİTİMLERE DAİR ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 01186 Poster
332 Arş. Gör. Elif Nur AKKAŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Dörtgen Algılarına Yönelik Bir Çalışma 01181 Bildiri
333 Dr. BURCU MUĞLA ÜNİVERSİTESİ AKTİF ÖĞRENME YAKLAŞIMI İLE DRAMA TEKNİĞİ KULLANILMASININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 01173 Bildiri
334 Doç. Dr. Emine Güler AKGEMCİ Konya Üniversitesi A.Keleşoğlu Eğitim Fakültesi fizikokimya laboratuvarı deney raporlarında V-diyagramı kullanımının öğrenme başarısına etkisi 01171 Bildiri
335 Yrd. Doç. Dr. Faik Özgür KARATAŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi KİMYA BÖLÜMÜ VE KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN NANO BİLİM VE TEKNOLOJİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ 01165 Bildiri
336 Doç. Dr. MEHMET KÜÇÜK RİZE ÜNİVERSİTESİ BİLİM TARİHİ ÜZERİNE YAPILAN İNCELEMELERİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMİN DOĞASIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ 01164 Bildiri
337 Doç. Dr. MEHMET KÜÇÜK RİZE ÜNİVERSİTESİ DOĞRUDAN-YANSITICI BİLİM ÖĞRETİMİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMİN DOĞASIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ 01163 Bildiri
338 Yrd. Doç. Dr. Mustafa METİN Artvin Çoruh Üniversitesi ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALTERNATİF DEĞERLENDİRMENİN KULLANIMINA YÖNELİK ÖZ YETERLİLİKLERİNİN CİNSİYET, SINIF VE PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ 01161 Bildiri
339 Yrd. Doç. Dr. Mustafa METİN Artvin Çoruh Üniversitesi ALTERNATİF DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK YAPILAN ARAŞTIRMALAR KONUSUNDA BİR İÇERİK ANALİZ ÇALIŞMASI 01158 Bildiri
340 Doç. Dr. Gamze Sezgin Selçuk Dokuz Eylül Üniversitesi GRAFİK DÜZENLEYİCİLER VE FEN EĞİTİMİNDE ETKİLİLİĞİ 01156 Poster
341 Yrd. Doç. Dr. Ahmet YAVUZ Niğde Üniversitesi BİR YARIŞ PROBLEMİNDE KÜTLENİN ROLÜNÜN İNCELENMESİ: İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖRNEĞİ 01154 Bildiri
342 FULYA ÖZTÜRK MUĞLA ÜNİVERSİTESİ AFETİN TANIMI VE KAPSAMI 01152 Poster
343 Arş. Gör. Nilgün Demirci Orta Doğu Teknik Üniversitesi KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİMYASAL DENGE KONUSUNDAKİ KAVRAMLARI ve KAVRAM YANILGILARININ İNCELENMESİ 01149 Bildiri
344 ali yiğit kutluca Abant izzet baysal üniversitesi FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENETİK KLONLAMAYA İLİŞKİN BİLİMSEL VE SOSYOBİLİMSEL ARGÜMAN KALİTELERİNİN ALAN BİLGİSİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 01147 Bildiri
345 Arş. Gör. Neşe KUTLU Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ve ÖZYETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 01144 Bildiri
346 ÖZGE ERSOY Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilimlerine Karşı Tutumları: Türkiye, Hollanda ve Romanya Örneği 01143 Bildiri
347 Pelin Turan Anadolu Üniversitesi ELEKTRONİK TABLO ORTAMINDA İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖRÜNTÜLERİ GENELLEMELERİ 01138 Bildiri
348 Vesife Hatısaru Milli Eğitim Bakanlığı İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK VE MATEMATİKÇİ ALGILARININ İNCELENMESİ 01136 Bildiri
349 Davut Sarıtaş Özel Altın Eğitim Koleji Öğrencilerin Kimya Bilgilerinin Kimyasal Semiyotik; Sentaks ve Semantik Açısından İncelenmesi 01134 Bildiri
350 Gülşen TÖME Hacettepe Üniversitesi İLKÖĞRETİM 6, 7 ve 8. SINIFLARIN DERSLERDEN KAYNAKLANAN STRES DURUMLARI, BUNLARLA BAŞ ETME YOLLARI ve YARDIM ALDIKLARI KAYNAKLARIN İNCELENMESİ 01132 Bildiri
351 Dr. Murat Özel Niğde Üniversitesi FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİMYASAL TEPKİMELER KONUSUNDAKİ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİ 01131 Bildiri
352 Süleyman SEREN Hacettepe Üniversitesi FEN VE TEKNOLOJİ 1. SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARINA LABORATUVAR DÜZENLEME VE KULLANMA BİLGİ VE BECERİNİN YARATICI DRAMA UYGULAMALARIYLA KAZANDIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 01130 Bildiri
353 Fatma Gündoğan MEB ÖĞRENME AMAÇLI YAZMA ÖRNEĞİ: VAN’A MEKTUPLAR 01125 Poster
354 Arş. Gör. Mevhibe Kobak Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARI VE SAHİP OLDUKLARI ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 01123 Bildiri
355 Arş. Gör. Mevhibe Kobak Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİ 01120 Bildiri
356 Halil İbrahim Taşova Marmara Üniversitesi MODELLEME ETKİNLİĞİ SÜRECİNE DÜŞÜNME YAPILARININ ETKİSİ; KASET PROBLEMİ 01119 Bildiri
357 Ezgi YAZICI Giresun Üniversitesi 6. SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTESİNDE ÖĞRENME AMAÇLI YAZMA AKTİVİTESİ İLE ANİMASYON YÖNTEMİNİN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 01117 Bildiri
358 Yrd. Doç. Dr. Gülten Şendur Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi KAVRAMSAL DEĞİŞİMİ SAĞLAMADA BİR YÖNTEM: KAVRAM ÇARKI DİYAGRAMLARI 01115 Poster
359 Yrd. Doç. Dr. Ümit ŞENGÜL Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi İLKÖĞRETİM 6. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE VERİLEN PERFORMANS GÖREVLERİ ÜZERİNE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ 01112 Bildiri
360 Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi TÜRKİYE’DE SORGULAMAYA DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ 01111 Bildiri
361 Arş. Gör. Esra Yardımcı Abant İzzet Baysal Üniversitesi FEN ÖĞRETMENİ Mİ? BİLİM ÖĞRETMENİ Mİ? HANGİSİ SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARINDA BİLİME ve BİLİM İNSANINA YAKIN SİMGELER CANLANDIRIYOR? 01108 Bildiri
362 Halil İbrahim ALICI Giresun Üniversitesi İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ FİZİK KONULARINDAKİ AKADEMİK BAŞARILARI İLE MATEMATİK TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ 01106 Poster
363 Yrd. Doç. Dr. zuhal ünan OMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAMSAL VE İŞLEMSEL BİLGİ ARASINDA İLİŞKİ KURABİLME BECERİLERİ: ÇEMBER VE DAİRE ÖRNEĞİ 01104 Bildiri
364 Yrd. Doç. Dr. Fergan KARAER Ondokuz Mayıs SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇEVRE EĞİTİMDE ATASÖZLERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 01102 Poster
365 Arş. Gör. MURAT YILDIRIM ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KÜÇÜK BİLİM ADAMLARI KEŞİFTE PROJESİNDEKİ FEN BİLİMLERİ ETKİNLİKLERİNE KARŞI ÖĞRENCİLERİN ALGILARI 01098 Bildiri
366 EMRE HARUN KARAASLAN KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EĞİTİMİNDE KAVRAM ÖĞRETİMİ İÇİN YENİ BİR YAKLAŞIM: SINIF İÇİ MÜZAKERE 01096 Bildiri
367 Yrd. Doç. Dr. Bekir Kürşat DORUK Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi İSPAT YAPMA VE İSPATTA SOMUT MODELDEN YARARLANMA ÜZERİNE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ 01090 Bildiri
368 Yrd. Doç. Dr. Yeşim İmamoğlu Maltepe Üniversitesi Birinci ve Son Sınıf Matematik ve Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin İspata İlgili İnanç, Tutum ve Becerilerinin İncelenmesi (Uzun Özet) 01089 Bildiri
369 Cennet YILDIRIM MEB YARATICI DRAMANIN FEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZDÜZENLEMELİ ÖĞRENMELERİNE ETKİSİ 01087 Bildiri
370 Prof. Dr. Asuman DUATEPE PKSU Pamukkale Üniversitesi 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KARE KAVRAMINA İLİŞKİN YAPTIKLARI TANIMLAR 01086 Bildiri
371 Öğr. Gör. Mutlu PİŞKİN TUNÇ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN İNANIŞLARININ İNCELENMESİ 01084 Bildiri
372 Prof. Dr. Ali AZAR ZKÜ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN BELİRLEDİĞİ PERFORMANS GÖSTERGELERİNE İLİŞKİN FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN ALGILARI 01083 Bildiri
373 Arş. Gör. Sabiha Sunar ODTÜ YAŞAM TEMELLİ ÖĞRETİM YAKLAŞIMINDA BAĞLAMLARIN ve GÜNLÜK HAYAT UYGULAMALARININ BELİRLENMESİ 01082 Bildiri
374 Selma Koç Ahi Evran Üniversitesi ÇOKLU MODSAL BETİMLEMELER EĞİTİMİNİN KİMYA KONULARINI ÖĞRENMEYE ETKİSİNİNİN ARAŞTIRILMASI 01081 Bildiri
375 Arş. Gör. Tuba Demircioğlu Çukurova Üniversitesi İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE UYGULANAN ETKİNLİKLERİN ve ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN İNCELENMESİ 01078 Bildiri
376 Abdullah DEMİR ilköğretim okulu İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “KÜTLE, AĞIRLIK ve YERÇEKİMİ” KAVRAMLARI İLE İLGİLİ KAVRAMSAL ÖĞRENMELERİNİN İNCELENMESİ 01076 Poster
377 Arş. Gör. Murat GENÇ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi BİLİMSEL EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR: İLKÖĞRETİM MATEMATİK İLE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FARKI 01074 Bildiri
378 Arş. Gör. Kibar SUNGUR Kilis 7 Aralık Üniversitesi KONTEKST OLARAK MÜHENDİSLİK-DİZAYNA VE DERS MATERYALİ OLARAK LEGOLARA ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ 01072 Bildiri
379 Senem OKTAY Amasya Üniversitesi İLKÖĞRETİM ÖĞRETMELERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI VE TEKNOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 01071 Bildiri
380 Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ERDOĞAN Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN BİR MATEMATİK YARDIM FORUMU HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ VE KULLANIM ŞEKİLLERİ 01068 Bildiri
381 Arş. Gör. ÖZLEM AYDIN ŞENGÜLEÇ ZKÜ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİ İLE ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN BELİRLEDİĞİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ 01066 Bildiri
382 Arş. Gör. KENAN KONUR CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Matematik Öğretmenlerinin Matematik Öğretimine Yönelik İnançları İle Matematik Dersi Öğretim Programına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi 01063 Bildiri
383 Nuri Balta ODTU İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI TAHTA KULLANIMINA KARŞI TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 01062 Bildiri
384 Arş. Gör. Cem BÜYÜKEKŞİ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi BİLİMİN DOĞASI VE BİLİM TARİHİ DERSİNİN 3. SINIF FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMİN DOĞASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ 01059 Bildiri
385 Arş. Gör. Selda Aras TED Üniversitesi TÜRKİYE, FİNLANDİYA ve KORE’DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMLARININ İNCELENMESİ 01056 Bildiri
386 Doç. Dr. Zülbiye Toluk Uçar Abant İzzet Baysal Üniversitesi İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN KESİRLERDE TAHMİN BECERİLERİNİN İNCELENMESİ 01054 Bildiri
387 Arş. Gör. ÖZLEM AYDIN ŞENGÜLEÇ ZKÜ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMİN DOĞASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 01053 Bildiri
388 Doç. Dr. Hatice Akkoç Marmara Üniversitesi MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖLÇME-DEĞERLENDİRME PRATİKLERİ 01048 Bildiri
389 efe güçlüer dokuz eylül üniversitesi FEN VE TEKNOLOJİ EĞİTİMİNDE FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM İLE DESTEKLENMİŞ FEN ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 01045 Bildiri
390 Arş. Gör. Cem BÜYÜKEKŞİ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ 01044 Bildiri
391 FATİH KALECİ KONYA ÜNİVERSİTESİ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME 01037 Bildiri
392 Fatma BAKAR Kastamonu Üniversitesi Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencilerinin Plastik ve Plastik Atıkların Geri Dönüşümü ve Çevreye Etkileri Konusunda Tutumlarının Belirlenmesi 01034 Bildiri
393 Arş. Gör. Davut KÖĞCE KTÜ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN GERİBİLDİRİMİN VERİLİŞ TARZI VE ZAMANLAMASI İLE İLGİLİ İNANIŞLARI 01033 Bildiri
394 Hatice BELGE CAN Orta Doğu Teknik Üniversitesi İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME ORTAMLARI İLE İLGİLİ ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 01030 Bildiri
395 Doç. Dr. serap kaya şengören dokuz eylül üniversitesi buca eğitim fakültesi Ortaöğretim Öğretmeni Yetiştirme Programları, Ortaöğretim Fizik Programı Uygulaması ve Fizik 11 Ders Kitabına Yönelik Değerlendirmeler 01027 Mini-Sempozyum
396 Doç. Dr. Murat DEMİRBAŞ Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi FEN VE TEKNOJOJİ DERSİNE İLİŞKİN PİAGET’İN SOYUT İŞLEMLER DÖNEMİNDE KAZANILMASI BEKLENEN BECERİLERİNİN GERÇEKLEŞME DURUMLARININ İNCELENMESİ 01025 Bildiri
397 Arş. Gör. Canay Altındağ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi ELEŞTİREL VE YARATICI DÜŞÜNME TEMELLİ FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUARI UYGULAMALARININ PROBLEM ÇÖZME VE YARATICILIK ÜZERİNE ETKİSİ 01023 Bildiri
398 Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi İLKÖĞRETİM 6-8. SINIF BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARINI KULLANABİLME DURUMLARI: ERZURUM ÖRNEKLEMİ 01020 Bildiri
399 Birgül Şahin Milli Eğitim Bakanlığı İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ORGANİK TARIMA İLİŞKİN ARGÜMANTASYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 01019 Bildiri
400 Arş. Gör. TUFAN İNALTEKİN Marmara Üniversitesi FEN VE TEKNOLOJİ DERSLERİNİN ÖĞRETİMİNDE PROBLEM SENARYOLARINA DAYALI MODEL TASARLAMANIN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ 01018 Bildiri
401 Arş. Gör. Funda Yeşildağ Hasançebi Atatürk Üniversitesi ARGÜMANTASYON TABANLI BİLİM ÖĞRENME YAKLAŞIMI UYGULAMALARINDA KÜÇÜK VE BÜYÜK GRUP TARTIŞMALARININ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖZÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 01015 Poster
402 Arş. Gör. TUFAN İNALTEKİN Marmara Üniversitesi FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SORGULAMAYA DAYALI ÖZYETERLİLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 01013 Bildiri
403 Arş. Gör. Funda Yeşildağ Hasançebi Atatürk Üniversitesi ÖĞRETİRKEN ÖĞRENEN ÖĞRETMENLER: PROFESYONEL DEĞİŞİM VE GELİŞİM 01012 Tartışma Grubu
404 melike YAVUZ Sakarya Üniversitesi İNFORMAL ÖĞRENME ORTAMLARININ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FENE KARŞI KAYGI DÜZEYLERİNİN DEĞİŞMESİNE VE AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ: HAYVANAT BAHÇESİ ÖRNEĞİ 01009 Bildiri
405 Ayşe Begüm PORİKLİ Ahi Evran Üniversitesi ÖĞRENCİLERİN ARGÜMANTASYON UYGULAMARI VE ÖĞRETMEN PEDAGOJİSİ HAKKINDAKİ ALGILARI VE TUTUMLARI 01004 Bildiri
406 Arş. Gör. Zübeyde Demet Kırbulut Orta Doğu Teknik Üniversitesi ÜSTBİLİŞSEL ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MADDENİN HALLERİ KAVRAMLARINI ANLAMALARI ÜZERİNE ETKİSİ 01003 Bildiri
407 Yrd. Doç. Dr. Recai Akkuş Abant İzzet Baysal Üniversitesi ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN (10. SINIF) TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARININ KARŞILANMIŞLIK DÜZEYLERİ, MOTİVASYON VE MATEMATİK KAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ 01001 Bildiri
408 Yrd. Doç. Dr. Ayfer BUDAK Erzincan University, Turkey İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROFESYONEL KİMLİKLERİNİN GELİŞİMİ 00999 Bildiri
409 Yrd. Doç. Dr. Ayfer BUDAK Erzincan University, Turkey İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNFORMAL PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİ 00997 Bildiri
410 Burcu Yapar Celal Bayar Üniversitesi İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE KAVRAMINA İLİŞKİN ZİHİN HARİTALARININ ANALİZİ 00994 Poster
411 Arş. Gör. M. Gözde Didiş Orta Doğu Teknik Üniversitesi LİSE ÖĞRENCİLERİNİN CEBİRSEL SÖZEL PROBLEMLERİ ÇÖZMEDEKİ BAŞARISI 00993 Bildiri
412 Hüseyin ARTUN K.T.Ü ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİ MODÜLER PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ: EKOSİSTEM ÜNİTESİ ÖRNEĞİ 00991 Bildiri
413 Sümeyra ÇİFTCİ Ondokuz Mayıs Üniversitesi, MEB İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ''GÖRÜNTÜ KAVRAMI'' İLE İLGİLİ KAVRAMSAL ÖĞRENMELERİNİN İNCELENMESİ 00988 Bildiri
414 Hüseyin ARTUN K.T.Ü “İNSAN ve ÇEVRE” ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 00986 Bildiri
415 Yrd. Doç. Dr. burak kağan temiz Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE OKUL DIŞI ETKİNLİKLER: AKVARYUMDA BALIK BAKIMI GÖREVLERİ 00983 Bildiri
416 Deniz Kardeş Birinci Marmara Üniversitesi ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİ KONUSUNDAKİ TEMSİL DÖNÜŞÜM BAŞARILARI 00982 Bildiri
417 Arş. Gör. Nagihan İmer Koç Üniversitesi FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN DERSTE KULLANDIKLARI ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ 00980 Poster
418 Hale Kaba Hacettepe Üniversitesi İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN UYGULANILMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (Hacettepe Üniversitesi Örneği) 00975 Bildiri
419 Fatma Nur Demircioğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Asit-Baz Kavramlarıyla İlgili Yanılgılarının Tespiti 00973 Bildiri
420 Arş. Gör. Murat AKÇAYIR Kırıkkale Üniversitesi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TABLET BİLGİSAYARLARA YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ 00968 Bildiri
421 Arş. Gör. Belkıs Garip Orta Doğu Teknik Üniversitesi İĞNELİ SAYFA İLE GÖRME ENGELLİLERİN KULLANDIĞI DİĞER MATEMATİK ÖĞRENME SETLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 00965 Bildiri
422 Arş. Gör. yurdagül boğar Orta Doğu Teknik Üniversitesi FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANMANIN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARI VE TUTUMLARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 00963 Bildiri
423 Timur KOPARAN Karadeniz Teknik Üniveristesi MATEMATİK VE GEOMETRİ DERSLERİNDE GRAFİK TABLET KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ 00962 Bildiri
424 Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Trakya Üniversitesi İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTAPLARINDAKİ ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARININ İNCELENMESİ 00961 Bildiri
425 Arş. Gör. Oben KANBOLAT Erzincan Üniversitesi BİR ETNOMATEMATİK UYGULAMASINDAN YANSIMALAR 00957 Bildiri
426 Arş. Gör. Didem İnel Uşak Üniversitesi FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YARATICILIK KAVRAMINA VE YARATICI DÜŞÜNMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 00956 Bildiri
427 Arş. Gör. Oya Ağlarcı Marmara Üniversitesi BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE BU GÖRÜŞLERİN GELİŞTİRİLMESİ 00952 Bildiri
428 begüm yılmaz Bilkent Üniversitesi ÇOKLU ZEKÂ KURAMI ÜZERİNE OLUŞTURULMUŞ MATEMATİK DERSLERİNİN 6.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME TERCİHLERİ İLE İLİŞKİSİ 00949 Bildiri
429 ÖZLEM GELİCİ GÜLTEPE İLKÖĞRETİM OKULU 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAREKÖKLÜ SAYILAR KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE ORTAK HATALARI 00947 Bildiri
430 Arş. Gör. ESRA BOZKURT SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLGİSİ LABORATUARINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ANALİZLERİ 00944 Bildiri
431 ilker turaçoğlu dokuz eylül üniversitesi 9. sınıf öğrencilerinin kimya dersi hazırbulunuşluk düzeylerinin belirlenmesi 00942 Bildiri
432 Yrd. Doç. Dr. Kadir Bilen KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİM ADAMI ALGILARI 00941 Poster
433 Arş. Gör. İsa DEVECİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KAPSAMINDA VERİLEN ÖDEVLERE İLİŞKİN VELİ GÖRÜŞLERİ 00939 Bildiri
434 Arş. Gör. İsa DEVECİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KAPSAMINDA VERİLEN ÖDEVLERE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ 00937 Bildiri
435 Nilay Hürcan MUŞ-Malazgirt Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE ÖĞRENDİKLERİ FEN KAVRAMLARINI GÜNLÜK YAŞAMLA İLİŞKİLENDİRME DURUMLARININ BELİRLENMESİ 00935 Bildiri
436 Arş. Gör. GÜLDEN AKDAĞ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME - DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN YETERLİLİK ALGILARI ve GÖRÜŞLERİ 00933 Bildiri
437 Arş. Gör. Mustafa Alpaslan ODTÜ İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Tarihinin Matematik Eğitiminde Kullanımına Yönelik Tutum ve İnanışlarının Karşılaştırılması: "Matematik Tarihi" Dersinin Rolü 00930 Bildiri
438 mustafa serkan abdüsselam Karadeniz Teknik Üniversitesi FİZİK ÖĞRETİMİNDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK ORTAMLARININ KULLANIMLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ:11.SINIF MANYETİZMA KONUSU ÖRNEĞİ 00929 Bildiri
439 Yrd. Doç. Dr. Gülfem Sarpkaya Aksaray Üniversitesi İLKÖĞRETİM 7.SINIF CEBİR ÖĞRENME ALANI İLE İLGİLİ MATEMATİKSEL GÖREVLERİN BİLİŞSEL İSTEMLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: MATEMATİK DERS KİTAPLARI VE SINIF UYGULAMALARI 00928 Bildiri
440 Yrd. Doç. Dr. Gülten Şendur Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ METAFORLAR YARDIMIYLA ZİHİNSEL MODELLERİNİN BELİRLENMESİ: KİMYASAL BAĞLAR ÖRNEĞİ 00921 Bildiri
441 Arş. Gör. Oya Ağlarcı Marmara Üniversitesi DOĞRUDAN-YANSITICI YAKLAŞIM ETKİNLİKLERİYLE KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMİN DOĞASI ANLAYIŞLARININ GELİŞTİRİLMESİ 00918 Bildiri
442 Doç. Dr. Sinan Erten Hacettepe Üniversitesi İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu Öğrencilerinin Çevre Koruma Konularına Yönelik İlgilerinin Araştırılması 00916 Bildiri
443 Arş. Gör. Gönül YAZGAN-SAĞ Gazi Üniversitesi ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARI SERİ KAVRAMINDAN NE ANLIYORLAR? 00914 Bildiri
444 Yrd. Doç. Dr. Kadir Bilen KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİM İNSANI VE BİLİMİN BİLGİ KAVRAMLARI HAKKINDAKİ YANLIŞ ANLAMALARI 00912 Bildiri
445 Kutlu Tanrıverdi Ahi Evran Üniversitesi ÇEVRE VE MÜFREDAT ENTEGRASYONU: CANLILAR VE HAYAT ÜNİTESİNDE DENİZ KESTANELERİ ETKİNLİĞİ 00910 Bildiri
446 Arş. Gör. Birgul Cakir ODTU Fen Bilgisi Ögretmen Adaylarına Evrim Teorisinin Bilimin Doğası ile Birlikte Öğretimi 00906 Bildiri
447 Yrd. Doç. Dr. Kadir Bilen KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİM TARİHİ DERSİNİN ÖĞRENŞİLERİN BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI VE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI ÜZERİNE ETKİSİ 00903 Bildiri
448 Arş. Gör. Eda DEMİRHAN Sakarya Üniversitesi FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GELECEKTEKİ FEN LABORATUARLARINA İLİŞKİN ÇİZİMLERİ 00896 Bildiri
449 FERAY KAHRAMAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİM TARİHİ TEMELLİ HİKÂYELER KULLANIMI İLE 7. SINIF “BASİT MAKİNELER’’ KONUSUNUN ÖĞRETİMİ : BİR EYLEM ARAŞTIRMASI 00892 Bildiri
450 Yusuf Can ODABAŞI Dokuz Eylül Üniversitesi ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ (3,5+1,5 ile 4+1,5) KESİNTİLİ ve BEŞ YILLIK KESİNTİSİZ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ FİZİK ÖĞRETMEN ADAYI GÖRÜŞLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ 00890 Mini-Sempozyum
451 EMİNE EVRİM ARLI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK BAŞARI DÜZEYLERİ DÜŞÜK ÖĞRENCİLERİN FEN KAVRAMLARINI ÖĞRENMELERİNİN DESTEKLENMESİ: ARGÜMANTASYON TABANLI BİLİM ÖĞRENME UYGULAMALARI 00888 Bildiri
452 Öznur Uğurlu Fen Bilimleri Enstitüsü BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN POPÜLER BİLİM KİTAPLARINDA TEMSİL EDİLME DURUMLARI 00887 Bildiri
453 Gamze Özbek Fen Bilimleri Enstitüsü 7E ÖĞRETİM MODELİNİN HİPOTEZ KURMA VE DEĞİŞKEN BELİRLEME BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 00884 Bildiri
454 Salih BOZKURT Muğla Üniversitesi FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ PROGRAMINDA DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLENDİRMELER 00882 Bildiri
455 Doç. Dr. Murat Günel TED Üniversitesi Öğretmen Değişiminin Öğrenci Gelişimine Etkisi: Her Yönüyle Boylamsal Araştırma Projesi Bulguları 00873 Mini-Sempozyum
456 ESRA YAZAR KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK TERİM BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 00869 Bildiri
457 Arş. Gör. Sedef CANBAZOĞLU BİLİCİ Aksaray Üniversitesi FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ İMAJLARI 00867 Bildiri
458 ESRA YAZAR KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK TERİM FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ 00866 Bildiri
459 Özlem Akçil Boğaziçi Üniversitesi YENİDEN DÜZENLENMİŞ TEMEL AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ PROGRAMININ OKUL DIŞI BİLİM ÖĞRENME ORTAMINDA ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ 00863 Bildiri
460 Yrd. Doç. Dr. Serap Öz Aydın Balıkesir Üniversitesi PROTEİN SENTEZİ KONUSUNDA ETKİNLİK KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN KONUYU ANLAMALARI ÜZERİNE ETKİSİ 00862 Bildiri
461 Arş. Gör. Cumhur TÜRK Ondokuz Mayıs Üniversitesi FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DENEYSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANABİLME DÜZEYLERİ: BASİT ELEKTRİK DEVRESİ ÖRNEĞİ 00857 Bildiri
462 Demet GÜRBÜZ Barbaros Hayrettin Paşa İlköğretim Okulu ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİ VE ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ 00854 Bildiri
463 Arş. Gör. Ahmet Taşdere Uşak Üniversitesi KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ ARACILIĞIYLA ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMİN DOĞASINA YÖNELİK BİLİŞSEL YAPILARININ İNCELENMESİ 00852 Bildiri
464 Doç. Dr. Asım ARI Eskişehir Osmangazi Üniversitsi, Eğitim Fakültesi İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENİ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 00851 Bildiri
465 Arş. Gör. Ahmet Taşdere Uşak Üniversitesi FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BAĞLAMINDA STRATEJİ-YÖNTEM-TEKNİK VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ 00848 Bildiri
466 Ümmüye Nur Tüzün Milli Eğitim Bakanlığı Kovalent Bağlar Konusunda Öğrenci İmaj ve Yanlış Kavramalarının Belirlenmesi 00843 Bildiri
467 Arş. Gör. MENEKŞE UYSAL KONYA ÜNİVERSİTESİ KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİMYASAL DENGE KONUSUNDA İMAJLARININ BELİRLENMESİ 00841 Bildiri
468 Yrd. Doç. Dr. Baştürk Kaya Konya Üniversitesi, AK Eğitim Fakültesi YENİ PROGRAMA GÖRE HAZIRLANAN 11. SINIF BİYOLOJİ KİTABININ İÇERİK AÇISINDAN İNCELENMESİ 00840 Bildiri
469 funda ilhan gazi üniversitesi BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖZ YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÖLÇEK HAZIRLAMA ÇALIŞMASI 00837 Bildiri
470 Doç. Dr. Kürşat Yenilmez Eskisehir Osmangazi Universitesi MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ 00836 Bildiri
471 Arş. Gör. Mustafa DERMAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE EĞİTİMİNDE JİGSAW TEKNİĞİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ VE ÖĞRENCİLERİN BU TEKNİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 00833 Bildiri
472 Sadık AHRAZOĞLU Milli Eğitim Bakanlığı YENİLENEN LİSE FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 00832 Poster
473 Dr. Emre EV ÇİMEN Eskisehir Osmangazi Universitesi ONUNCU SINIF ÖĞRENCİLERİNİN POLİNOMLAR KONUSUNUN ÖĞRENİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER VE OLASI NEDENLERİ 00831 Bildiri
474 Prof. Dr. özay soslu ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİMİNDE LABORATUAR YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 00829 Bildiri
475 Doç. Dr. Kürşat Yenilmez Eskisehir Osmangazi Universitesi ONBİRİNCİ SINIF MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINDA ZORLUK ÇEKİLEN KONULAR VE OLASI NEDENLERİ 00827 Bildiri
476 Öğr. Gör. Melike Tural SöNMEZ iSTANBUL AYDIN üNİVERSİTESİ WEB ÜZERİNDEN SUNULAN EĞİTSEL MATEMATİK OYUNLARININ KESİRLER VE ONDALIK SAYILARA İLİŞKİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ 00824 Bildiri
477 Arş. Gör. seçil yemen karpuzcu Orta Doğu Teknik Üniversitesi İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GEOMETRİK CİSİMLER İLE YÜKSEKLİK-HACİM GRAFİKLERİNİ YORUMLAMALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 00823 Bildiri
478 Öğr. Gör. Miray Uyar Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ DERSİ BAŞARILARI İLE KAYNAK YÖNETİMİ STRATEJİ KULLANIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 00821 Bildiri
479 Hasan Zühtü OKULU Muğla Üniversitesi GÜNEŞ, DÜNYA VE AY’IN ETKİLEŞİMİ 00820 Bildiri
480 Sedat KANADLI GAZİANTEP Öğretmenlerin Öğretmen-Öğrenci Rollerine Yönelik İnançlarının Otoriter ve Diyalojik Söylevlere Etkisi 00817 Bildiri
481 Arş. Gör. Ramazan GÜREL Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz Yeterlik Kalibrasyonlarının İncelenmesi 00815 Bildiri
482 Prof. Dr. Salih ATEŞ Gazi Üniversitesi BİLİMSEL DÜŞÜNME DÜZEYİ İLE HAREKET KUVVETİ GEREKTİRİR KAVRAM YANILGISINA SAHİP OLMA DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 00812 Bildiri
483 osman ayyürek MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDE FEN ETKİNLİĞİ AÇISINDAN OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARINA DEPREM BİLİNCİNİN KAZANDIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 00811 Poster
484 funda ilhan gazi üniversitesi BİYOLOJİ DERSİ KAPSAMINDA EMPATİ UYGULAMALARININ BİLİMSEL YÖNTEM VE BİLİM İNSANI İMAJI ÜZERİNE ETKİSİ 00809 Bildiri
485 Arş. Gör. Metin Şardağ Yüzüncü Yıl Üniversitesi İLKÖĞRETİM 5-8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ 00806 Bildiri
486 Yrd. Doç. Dr. Sare ŞENGÜL Marmara üniversitesi İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINA DEVAM EDEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 00803 Bildiri
487 Dr. Ebru Kaya Selçuk Üniversitesi ARGÜMANTASYONA DAYALI ETKİNLİKLERİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİMYASAL DENGE KONUSUNU ANLAMALARINA ETKİSİ 00800 Bildiri
488 Arş. Gör. Sema COŞKUN Konya Üniversitesi ÖĞRENME SÜRECİNE YENİ BİR YAKLAŞIM: SORGULAYICI ÖĞRENME VE DİNAMİK MODELLEME 00799 Bildiri
489 Evrim ÖCAL İnönü Üniversitesi FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARINA YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ 00797 Bildiri
490 Yrd. Doç. Dr. Arif DANE Erzincan Üniversitesi MERKEZİL BİR KAVRAM; YIĞILMA NOKTASI 00795 Bildiri
491 Doç. Dr. Orhan Karamustafaoğlu Amasya Üniversitesi BİR TIMSS SINAVININ ARDINDAN: TIMMS 2011’E KATILAN ÖĞRENCİ VE UYGULAYICI ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ 00792 Bildiri
492 Ümmüye Nur Tüzün Milli Eğitim Bakanlığı Düşünce Deneylerinin Kimya Eğitiminde Kullanılması İle İlgili Öğretmen Eğitimi 00790 Bildiri
493 Yrd. Doç. Dr. Murat Bursal Cumhuriyet Üniversitesi İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE KULLANILAN GRAFİK TÜRLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI 00788 Bildiri
494 Doç. Dr. Orhan Karamustafaoğlu Amasya Üniversitesi FEN ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMENLERİN MATERYAL VE TEKNOLOJİ KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ 00785 Bildiri
495 Fatma TURAN Ahi Üniversitesi 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTABINDAKİ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNDEN “GÖZLEM” BECERİSİNİN TESPİT EDİLMESİ 00782 Poster
496 Arş. Gör. Gülseda Eyceyurt Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çözünme İle İlgili İmajları 00777 Bildiri
497 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kilinc Ahi Evran Üniversitesi Mini Sempozyum: Türkiye'de Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim: Nereden Başlanmalı? 00770 Mini-Sempozyum
498 Yrd. Doç. Dr. Erdal TAŞLIDERE Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi KAVRAM YANILGILARININ ÜÇ-AŞAMALI SORULARLA FARKLI BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMESİ 00763 Bildiri
499 Dr. Meryem SELVİ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi KAVRAMSAL DEĞİŞİM SÜRECİNDE ÜSTKAVRAMSAL FAALİYETLERİN İNCELENMESİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI 00761 Bildiri
500 Esra Fidan Ankara Üniversitesi 5-7 YAŞ ÇOCUKLARDA SAYI KAVRAMININ GELİŞİMİ VE SAYMANIN PROBLEM ÇÖZMEDE KULLANIMI 00759 Bildiri
501 Doç. Dr. Orhan Karamustafaoğlu Amasya Üniversitesi ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI 00757 Bildiri
502 Arş. Gör. Şenol Şen Hacettepe Üniversitesi ARAŞTIRMAYA DAYALI OLARAK YAPILAN DENEYLERİN ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMİNE VE MOTİVASYONA ETKİSİ 00756 Bildiri
503 Doç. Dr. Orhan Karamustafaoğlu Amasya Üniversitesi VİTAMİN PROGRAMININ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ 00752 Bildiri
504 Arş. Gör. Şenol Şen Hacettepe Üniversitesi ÖĞRENCİLERİN BİLİMSEL DÜŞÜNME YETENEKLERİNİN MOTİVASYONA ETKİSİ 00751 Bildiri
505 Arş. Gör. Betül YENİTERZİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE FEN KONULARININ KULLANIMI: İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI ÖRNEĞİ 00748 Bildiri
506 Doç. Dr. Orhan Karamustafaoğlu Amasya Üniversitesi FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ IŞIK KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI 00743 Bildiri
507 Yrd. Doç. Dr. Cem Gerçek Hacettepe Üniversitesi BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE MİKRO ÖĞRETİM TEKNİĞİNİN ETKİLERİNİN VİDEO DİZİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ 00742 Bildiri
508 Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ YAPILANDIRMACI ANLAYIŞA DAYALI BAZI ÖĞELERİN ÖĞRETMENLER TARAFINDAN UYGULANABİLME DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ 00739 Bildiri
509 Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ YAPILANDIRMACI ANLAYIŞA DAYALI BAZI ÖĞELERİN ÖĞRETMENLER TARAFINDAN ALGILANMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ 00736 Bildiri
510 Kürşat KOYUNCU Dokuz Eylül Üniversitesi 2007 ORTAÖĞRETİM FİZİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İLK DÖRT YILLIK UYGULAMASINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA 00733 Mini-Sempozyum
511 Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi KİMYA ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ YAPILANDIRMACILIĞA DAYALI BAZI ÖĞELERİN ÖĞRETMENLER TARAFINDAN UYGULAMAYA YANSITILABİLME DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİ: ERZURUM ÖRNEĞİ 00732 Bildiri
512 Arş. Gör. Fadime ULUSOY Kastamonu Üniversitesi İLKÖĞRETİM MATEMATİĞİNDE HİSTOGRAM VE ÖĞRETİMİ: ÖĞRETMENLERİN ALGILARI, KAVRAYIŞLARI VE SORUNLARI 00730 Bildiri
513 Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi KİMYA ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN YAPILANDIRMACILIĞA DAYALI BAZI ÖĞELERİN ÖĞRETMENLER TARAFINDAN ALGILANMA DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİ: 00723 Bildiri
514 Dr. Senar Temel Hacettepe Üniversitesi ÖĞRENME HALKASI MODELİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA ETKİSİ: BLOOM TAKSONOMİSİ 00722 Bildiri
515 Arş. Gör. Sevgi İpekçioğlu ODTÜ ÖĞRENCİLERİN TUTUM VE ÖZYETERLİKLERİNİN BİLİMSEL OKURYAZARLIKLARI İLE İLİŞKİSİ: ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME PROGRAMI (PISA 2006) 00719 Bildiri
516 Arş. Gör. SEVDA GÖKTEPE MARMARA ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK TARİHİ ETKİNLİKLERİYLE MATEMATİK DERSLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ 00712 Bildiri
517 Arş. Gör. Ayşe Yenilmez Türkoğlu ODTÜ EĞİTİM FAKÜLTELERİNDEKİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN BİLİMSEL MODELLER HAKKINDAKİ ANLAYIŞLARININ İNCELENMESİ 00711 Bildiri
518 Arş. Gör. KADRİYE BAYRAM NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GENEL KİMYA DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ANİMASYONLARIN ETKİSİNİN İNCELENMESİ 00710 Bildiri
519 Arş. Gör. Esra Güven Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi ÇEVRE EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARINDA KULLANILAN ANAHTAR KELİMELERİN ANALİZİ 00707 Poster
520 İpek DÖNMEZ DEÜ Buca Eğitim Fakültesi FİZİK ÖĞRETMENLERİNİN 11. SINIF FİZİK KİTABINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ 00705 Mini-Sempozyum
521 Gözde ÇINAR DEÜ Buca Eğitim Fakültesi FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERS KİTABINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 00703 Mini-Sempozyum
522 Prof. Dr. Nevzat Kavcar DEÜ Buca Eğitim Fakültesi ORTAÖĞRETİM FİZİK 11 DERS KİTABININ ÖĞRETMEN ADAYLARI RAPORLARIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ 00701 Mini-Sempozyum
523 Arş. Gör. Fatma Nur AKIN Orta Doğu Teknik Üniversitesi ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZDÜZENLEME STRATEJİLERİNİN CİNSİYET FARKINA GÖRE İNCELENMESİ 00699 Bildiri
524 Dr. SEHER BAYAT MEB FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE PERİYODİK TABLODA KÖŞE KAPMACA OYUNUN ETKİLİLİĞİ 00697 Poster
525 GÜLFER ÇAPAR MEB İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARI VE MATEMATİĞE İLİŞKİN TUTUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLİLİĞİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI 00690 Bildiri
526 Arş. Gör. ESRA AÇIKGÜL Adıyaman Üniversitesi BİLİMSEL SÜREÇTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMINA YÖNELİK BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI 00688 Bildiri
527 Ertan ÇETİNKAYA MEB İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL TUTUMLARININ İNCELENMESİ: SAKARYA İLİ AKYAZI İLÇESİ ÖRNEĞİ 00687 Bildiri
528 Arş. Gör. AHMET GÖKMEN GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 00685 Bildiri
529 Kurtuluş ATLI Milli Eğitim Bakanlığı BİYOLOJİ, KİMYA, SAĞLIK BİLGİSİ VE COĞRAFYA DERSLERİNİN ÇEVRESEL DÜŞÜNCE, DAVRANIŞ VE İLGİ DEĞİŞKENLERİNİ YORDAMA DÜZEYLERİ 00682 Bildiri
530 Olcay ESEN Karadeniz Teknik Üniversitesi, MEB İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN PROJE VE PERFORMANS GÖREVLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 00680 Bildiri
531 Arş. Gör. Duygu Metin Abant İzzet Baysal Üniversitesi ÇOCUKLARIN BİLİM İNSANI İMAJLARINI GELİŞTİRMEK İÇİN BİR İNFORMAL UYGULAMA: YAZ BİLİM KAMPI 00676 Bildiri
532 Arş. Gör. Abdulkadir Konya Üniversitesi BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ TRİGONOMETRİK FONKSİYONLARIN PERİYOTLARIYLA İLGİLİ KAVRAM İMAJLARINA ETKİSİ 00673 Bildiri
533 Feride Eda Emre Hacettepe Üniversitesi İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİTKİ VE HAYVANLARA KARŞI İLGİLERİ VE BU İLGİLERİ BELİRLEYEN UYARICI FAKTÖRLER 00671 Bildiri
534 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KILIÇ Mersin üniversitesi İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN GERÇEK YAŞAM DURUMLARINDA BAŞVURDUKLARI ÖLÇÜSEL TAHMİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ 00669 Bildiri
535 Arş. Gör. GÜLDEN AKDAĞ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ VEE DİYAGRAMI- POSTER- KAVRAM HARİTALARI İLE DESTEKLENMİŞ LABORATUAR DERSİ ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN LABORATUVARINA İLİŞKİN TUTUMLARINA VE GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ 00665 Bildiri
536 Suphi Önder BÜTÜNER KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora Öğrencisi, MEB İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERS KİTAPLARININ MATEMATİK TARİHİNİN KULLANIM YOLLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 00663 Bildiri
537 Arş. Gör. Betül Karaduman Çukurova Üniversitesi İKİ FARKLI ÖĞRETMEN EĞİTİM PROGRAMININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 00657 Bildiri
538 Yrd. Doç. Dr. Orhan Ercan KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ GENEL KİMYA LABORATUVARINDA UYGULANAN FARKLI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TUTUMLARINA VE BAŞARILARINA ETKİSİ 00646 Bildiri
539 Yılmaz YILDIZHAN Milli Eğitim Bakanlığı REPERTUAR ÇİZELGESİ TEKNİĞİNİN KUVVET VE HAREKET KONUSUNDA KULLANILMASI 00644 Bildiri
540 Yrd. Doç. Dr. Sinan Özgelen Mersin Üniversitesi FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL BİLGİNİN DEĞİŞEBİLİR OLMASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN SORGULAYICI ÖĞRETİME DAYALI LABORATUAR DERSİNDE İNCELENMESİ 00640 Bildiri
541 Buğra Ülger Çukurova Üniversitesi BİLİM SANAT MERKEZLERİNDE UYGULANAN FEN EĞİTİMİ PROGRAMLARININ İDARECİ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER BAKIŞ AÇISINDAN İNCELENMESİ 00639 Bildiri
542 Doç. Dr. Mahmut Selvi Gazi Üniversitesi BASİT MALZEMELERLE YAPILAN FEN AKTİVİTELERİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA, FENE YÖNELİK TUTUMLARINA VE KALICILIĞA ETKİSİ 00633 Poster
543 Arş. Gör. Ezgi GÜVEN Gazi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi ve Matematik Öğretmen Adaylarının Fen ve Laboratuara Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi 00632 Bildiri
544 Arş. Gör. Hilal Yanış Gazi Üniversitesi YETİŞKİNLERİN HABİTAT PARÇALANMASI SORUNUNA İLİŞKİN SONUÇ ALGILARININ ÇEVRESEL DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 00628 Bildiri
545 Yrd. Doç. Dr. Mustafa DOĞAN Konya Üniversitesi 6. VE 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKSEL DİLİ KULLANABİLME BECERİLERİ 00622 Bildiri
546 Yrd. Doç. Dr. Mustafa DOĞAN Konya Üniversitesi 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ KONUSUNDA HAZIR BULUNUŞLUK DÜZEYLERİ 00617 Bildiri
547 Arş. Gör. Ezgi GÜVEN Gazi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Davranış Düzeylerinin Belirlenmesi 00616 Bildiri
548 Arş. Gör. Eda DEMİRHAN Sakarya Üniversitesi FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ LABORATUARLARDA ETKİLİ ÖĞRENME’YE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 00613 Bildiri
549 Doç. Dr. ERDOĞAN HALAT AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ “OLASILIK VE İSTATİSTİK” ALT ÖĞRENME ALANININ “İSTATİSTİK” BOYUTUNUN İNCELENMESİ 00608 Bildiri
550 Doç. Dr. ERDOĞAN HALAT AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GRAFİK OKUMA VE YORUMLAMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ 00606 Bildiri
551 Doç. Dr. Sevilay Karamustafaoğlu Amasya Üniversitesi YARATICI DRAMA YÖNTEMİYLE MADDENİN DEĞİŞİMİ KONUSUNUN ÖĞRETİMİ : NVIVO DEĞERLENDİRME 00605 Bildiri
552 Yrd. Doç. Dr. Miraç Yılmaz Hacettepe Üniversitesi BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİYOLOJİDE BAŞARILI OLMA MOTİVASYONUNU YORDAYAN DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ 00603 Bildiri
553 Vesife Hatısaru Milli Eğitim Bakanlığı MATEMATİK EĞİTİMİNDE ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 00601 Bildiri
554 Vesife Hatısaru Milli Eğitim Bakanlığı MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE MATEMATİK TARİHİNİN YERİ: TÜRK, PORTEKİZ, İSPANYOL VE FRANSIZ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ 00598 Bildiri
555 Arş. Gör. Zişan GÜNER ODTÜ Okul öncesi Çevre Eğitimi için Alternatif Bir Yaklaşım: Farklılaştırılmış Öğretim 00596 Bildiri
556 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kilinc Ahi Evran Üniversitesi Mini Sempozyum: Fen Öğretmenleri ve Sosyobilimsel Konuların Öğretimi 00594 Mini-Sempozyum
557 HANİFE İNCE Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Enstitüsü 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ ANLAMA DÜZEYLERİ VE İKİ BOYUTLU GEOMETRİDE UZAMSAL GÖRSELLEŞTİRME YETENEKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 00591 Bildiri
558 Sevcan Akay MEB Bursa Kayapa Şehit Jandarma Er Eyüp Gürsoy İlköğretim Okulu ÖĞRETMEN ADAYLARININ GEOMETRİK DÜŞÜNME DÜZEYLERİ İLE ÖĞRENME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 00587 Bildiri
559 ilda düşkün ahi evran üniversitesi AY-GÜNEŞ TUTULMASI KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE MODEL KULLANIMININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ 00586 Bildiri
560 Eren Özer Ankara Üniversitesi TÜRKİYE, SİNGAPUR VE AMERİKA DERS VE ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ SORULARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 00583 Bildiri
561 hakan özdemir paü FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM YANILGILARINI GİDERMEDE TAHMİN ET - GÖZLE - AÇIKLA STRATEJİSİNİN ETKİSİ: ASİT – BAZ ÖRNEĞİ 00574 Bildiri
562 Arş. Gör. Ümit DURUK Adıyaman Üniversitesi İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI SEVİYESİNİN İNCELENMESİ 00572 Bildiri
563 Esra Yaşar Abant İzzet Baysal Üniversitesi İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ BAŞARILARI AÇISINDAN İNCELENMESİ 00568 Bildiri
564 Volkan Hasan KAYA Gazi Üniversitesi FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ YETERLİK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI 00567 Bildiri
565 Volkan Hasan KAYA Gazi Üniversitesi FEN EĞİTİMİNDE MULTİVOTİNG (ÇOKLU OYLAMA) UYGULAMASINA YÖNELİK TARTIŞMA GRUBU 00565 Bildiri
566 Doç. Dr. Ramazan GÜRBÜZ Adıyaman Üniversitesi MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTSEL OYUNLARIN KAVRAMSAL ÖĞRENMEYE ETKİSİ 00563 Bildiri
567 Doç. Dr. Ramazan GÜRBÜZ Adıyaman Üniversitesi OLASILIK KONUSUNUN ÖĞRENİMİNİ VE ÖĞRETİMİNİ ZORLAŞTIRAN FAKTÖRLER ÜZERİNE 00561 Bildiri
568 Doç. Dr. Ramazan GÜRBÜZ Adıyaman Üniversitesi MATEMATİKSEL VE OLASILIKSAL MUHAKEME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 00558 Bildiri
569 Yrd. Doç. Dr. Elvan Şahin Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uzun Özet 00556 Bildiri
570 Abdurrahman KARAŞAHİN Kırkpınar Hacı Süleyman Filibeli İlköğretim Okulu İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEME FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE GİREN 4. VE 5. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPILANDIRMACI ÖĞRENME MODELİ KONUSUNDA YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ 00553 Bildiri
571 Arş. Gör. Melis YEŞİLPINAR Çukurova Üniversitesi İLKÖĞRETİM ALTINCI SINIF MATEMATİK DERSİNDE UYGULANAN ETKİNLİKLERİN ve ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN İNCELENMESİ 00546 Bildiri
572 Nedibe Aydoğdu Eskisehir Osmangazi Universitesi MATEMATİKTE PROBLEM ÇÖZME BECERİSİYLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ 00543 Bildiri
573 Arş. Gör. BAHADIR YILDIZ Hacettepe Üniversitesi BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÖĞRENME ÖĞRETME SÜRECİNE ENTEGRASYONU: SÜREÇLE İLGİLİ KONTROL LİSTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ 00541 Bildiri
574 Yrd. Doç. Dr. Didem Kılıç Aksaray Üniversitesi Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Laboratuvar Uygulamaları Projesi 00540 Bildiri
575 Elif İnançlı Çamakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FEN- TEKNOLOJİ-BİLİM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ 00535 Bildiri
576 Yrd. Doç. Dr. Nermin BULUNUZ Uludağ Üniversitesi Okulda Gürültü Kirliliği 00533 Poster
577 Yrd. Doç. Dr. Hidayet Tok Zirve Üniversitesi Probleme Dayalı Öğrenme Konusunda Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi 00531 Bildiri
578 ilker Taşkın ŞIRAHANE hacettepe üniversitesi FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ LABORATUARDA YAŞANAN KAZALARIN NEDENLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 00527 Bildiri
579 Arş. Gör. Cumhur TÜRK Ondokuz Mayıs Üniversitesi AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE TÜRKİYE’DE ASTRONOMİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN VE PROGRAMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI 00526 Bildiri
580 abbas öz meb SOMUT MATERYALLERİN VE GEOMETER’S SKETCHPAD YAZILIMININ DERSLERDE KULLANIMININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GEOMETRİ BAŞARILARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ 00524 Bildiri
581 Arş. Gör. Davut KÖĞCE KTÜ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN GERİBİLDİRİM KAVRAMINA İLİŞKİN İNANIŞLARI 00520 Bildiri
582 Yrd. Doç. Dr. AYTEKİN ERDEM Namık Kemal Üniv Teknik Bilimler MYO PROJELERİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİN TASARLANMASI VE UYGULAMASININ ANALİZİ 00517 Bildiri
583 Arş. Gör. Ferhat Öztürk Atatürk Üniversitesi MATEMATİKSEL MODELLEME YÖNTEMİNİN PROBLEM ÇÖZME BAŞARISINA ETKİSİ 00514 Bildiri
584 Dr. Oktay Bektaş Erciyes Üniversitesi FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ POLAR KOVALENT BAĞLI MADDELERİN KAYNAMA NOKTALARINI KIYASLARKEN KULLANDIKLARI ZİHİNSEL MODELLER 00511 Bildiri
585 Dr. Oktay Bektaş Erciyes Üniversitesi FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN VE TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ 00509 Bildiri
586 Arş. Gör. Davut KÖĞCE KTÜ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ İSPATIN ÖĞRENMEYE KATKISI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE İSPAT DÜZEYLERİ 00507 Bildiri
587 Arş. Gör. Canan Cengiz Karadeniz Teknik Üniversitesi İki Kolonlu Yazılardaki Yansıtmaların Değerlendirilmesine Yönelik Rubrik Geliştirilmesi ve Yansıtmaların Değerlendirilmesi 00504 Bildiri
588 Doç. Dr. Sevilay Karamustafaoğlu Amasya Üniversitesi MADDENİN DEĞİŞİMİ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ 00501 Bildiri
589 Arş. Gör. İlhan KOYUNCU Amasya Üniversitesi SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 00498 Bildiri
590 Hatice BELGE CAN Orta Doğu Teknik Üniversitesi YAŞ VE CİNSİYETİN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FEN DERSİNİ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARINA ETKİSİ 00497 Bildiri
591 Yrd. Doç. Dr. Ebru Öztürk Akar Abant İzzet Baysal Üniversitesi Farklı Alanlarda Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Bilime Yönelik Düşünüşleri 00493 Bildiri
592 Hülya Cömert Mustafa Vasıf Karslıgil İlköğretim Okulu 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE VE ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİ 00487 Bildiri
593 Dr. MURAT KURT MEB ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI İLE BİLGİLERİNİN KALICILIĞINA ETKİSİNİN MOTİVASYON STİLLERİNE GÖRE ANALİZİ 00481 Bildiri
594 mustafa DEMİR MEB 7.SINIF VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER ÜNİTESİNİN OYUN TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMI İLE İŞLENMESİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE FEN TEKNOLOJİ DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ 00477 Bildiri
595 SAİDE KARAÇALLI MEB İLKÖĞRETİM KURUMU YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK ÜNİTESİNDE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA VE KALICILIĞINA PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİSİ 00475 Bildiri
596 Cemile Çakır Ali Şuuri İlköğretim Okulu İLKÖĞRETİM 8. SINIF DÜZEYİNDE KİMYASAL TEPKİMELER KONUSUNUN KUANTUM ÖĞRENME MODELİNE DAYALI OLARAK ÖĞRETİMİ 00469 Bildiri
597 Arş. Gör. İbrahim Kepceoğlu Marmara Üniversitesi CABRİ ORTAMINDA ÖĞRENCİLERİN TEMEL ŞEKİL ÇİZME STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ 00467 Bildiri
598 Arş. Gör. GÜRSEL GÜLER ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İRRASYONEL VE REEL SAYI LAR ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEYEBİLMELERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA 00461 Bildiri
599 Sevinç Aslı Günay Milli Eğitim Bakanlığı Samsun Gömlekhisar İlköğretim Okulu İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA PROBLEMI ÜZERİNE MODEL OLUŞTURMA YETERLİLİKLERİ 00459 Bildiri
600 Esen Ersoy Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi “OLASILIK” KONUSUNUN SENARYO İLE ÖĞRETİM SÜRECİ SONUNDA ÖĞRENCİLERİN YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİNDEKİ DEĞİŞİM 00456 Bildiri
601 Arş. Gör. Kübra AÇIKGÜL İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GEOMETRİK YER PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜM SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER ve BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 00455 Bildiri
602 Arş. Gör. Zeynep Medine ÖZMEN Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Gerçek Yaşam Durumları ile ilgili Veri Temsil Süreçlerinin İncelenmesi 00453 Bildiri
603 Arş. Gör. Kübra AÇIKGÜL İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GEOMETRİK YER KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI ve SAHİP OLDUKLARI KAVRAM YANILGILARI 00451 Bildiri
604 Zehra KÜÇÜKAYDIN MEB İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KİMYASAL BAĞLAR KONUSUNU ÖĞRENMELERİNE 5E ÖĞRETİM MODELİNİN ETKİSİ 00449 Bildiri
605 Aysun Akış Şehit Karayılan İlköğretim Okulu DİYALOJİK VE OTORİTER ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMEN- ÖĞRENCİ ROLLERİNE DAİR BEKLENTİ VE İNANÇLARI 00447 Bildiri
606 SÜREYYA YİĞİTEL MAMAK HURİN YAVUZALP LİSESİ LİSE II. SINIF BİYOLOJİ DERSİ SİNDİRİM SİSTEMİ KONUSUNDA UYGULANAN ÇOKLU ZEKA KURAMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA ETKİSİ 00445 Bildiri
607 Halil Keskinbıçak Özel İhlas Fen Lisesi TABLETLERDE KULLANILABİLECEK ETKİN BİR E-KİTABIN GELİŞTİRİLMESİ 00443 Bildiri
608 Prof. Dr. Sinan Olkun Ankara Üniversitesi TABLET BİLGİSAYAR ORTAMINDA ÇALIŞACAK BİR DİSKALKULİ TARAMA YAZILIMI GELİŞTİRME ÖN ÇALIŞMASI 00440 Bildiri
609 Arş. Gör. Bilal YILDIRIM Mustafa Kemal Üniversitesi İŞBİRLİĞİNE DAYALI FARKLI TEKNİKLERİN İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TUTUMLARINA VE MOTİVASYONLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ 00436 Bildiri
610 Arş. Gör. Bilal YILDIRIM Mustafa Kemal Üniversitesi İŞBİRLİĞİNE DAYALI FARKLI TEKNİKLERİN İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ 00435 Bildiri
611 Emel DİKMENTEPE Pamukkale Üniversitesi FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN- TEKNOLOJİ- TOPLUMA (FTT) YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 00433 Bildiri
612 Reyhan Sağlam Bilkent Üniversitesi uzun özet-TÜRKİYE, SİNGAPUR VE ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMA PROGRAMI’NIN MATEMATİK DERS KİTAPLARINDA İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE FONKSİYONLAR KONUSUNUN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ 00431 Bildiri
613 OYA GÜLAY MEB 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAZI GEOMETRİ KAVRAMLARINI ÖĞRENMEDEKİ YETERLİKLERİ: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ 00430 Bildiri
614 Erkan KÖŞKER MEB BİLGİSAYAR DESTEKLİ UZAY GEOMETRİ EĞİTİMİNİN ÖĞRENME SEVİYESİNE ETKİSİ 00425 Bildiri
615 Yrd. Doç. Dr. Mualla BOLAT Ondokuz Mayıs Universitesi İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SESİN HIZI İLE İLGİLİ SAHİP OLDUKLARI KAVRAM YANILGILARININ VE BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 00424 Bildiri
616 Rıdvan ALTUNDAĞ M.E.B. Pazarsuyu İlköğretim Okulu MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK EĞİTİMİ ALANINDA YAYINLANAN ÇALIŞMALARA YÖNELİK BAKIŞ AÇILARI 00419 Bildiri
617 Arş. Gör. Tuğba ÖZTÜRK Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Öğretimine Yönelik İdeal Öğrenme Ortamları ile ilgili Öğretmen Görüşleri 00417 Bildiri
618 Yrd. Doç. Dr. Cemalettin IŞIK Atatürk Üniversitesi İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KESİRLERDE TOPLAMA İŞLEMİNE YÖNELİK KURULAN PROBLEMLERDEKİ HATALARI BELİRLEYEBİLME BECERİLERİ 00415 Bildiri
619 Dr. ZEYNEP YÜCE KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOTEKNOLOJİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ 00406 Bildiri
620 Arş. Gör. Tuğba Temiz Yüzüncü Yıl Üniversitesi SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ALGILARI İLE KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 00404 Bildiri
621 Sinem KANT MEB İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN VOLEYBOL PROBLEMİ ÜZERİNE MODEL OLUŞTURMA SÜREÇLERİ 00402 Bildiri
622 BURAK ÖĞRETEN Amasya Üniversitesi ETKİLEŞİMLİ WEB DESTEKLİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ 00395 Bildiri
623 Rabia KULLAPCI Milli Eğitim İLKÖĞRETİM 6.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “TARLADAN SOFRAYA” GIDA ZİNCİRİ VE GIDA İZLENEBİLİRLİĞİ KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLMESİ 00391 Bildiri
624 Eda ÖZDOĞRU Dokuz Eylül Üniversitesi FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE BİLİNCİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 00389 Bildiri
625 Arş. Gör. Sevgi AYDIN ODTU DENEYİMLİ KİMYA ÖĞRETMENLERİNİN PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİNİN OLUŞMASINA YARDIMCI OLAN KAYNAKLAR 00386 Bildiri
626 Yrd. Doç. Dr. Oğuz ÇETİN Niğde Üniversitesi İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN PROJE ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 00383 Bildiri
627 Arş. Gör. dilek karisan yüzüncü yıl üniversitesi FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENİNİN SIVILARDA BASINÇ ÜNİTESİ İÇİN KULLANDIĞI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ 00381 Bildiri
628 ZEYNEL KÜÇÜK KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ DESTEKLİ BİLİMSEL İLETİŞİMİ KULLANMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: PİLOT ÇALIŞMA VERİLERİ 00379 Bildiri
629 Arş. Gör. Arzu AYDOĞAN YENMEZ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME SORULARININ KULLANIMI: ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME ÇIKTILARI ÜZERİNE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 00376 Bildiri
630 Sibel DENİZ Anadolu Üniversitesi İLKÖĞRETİM 7. SINIFLARA YÖNELİK GEOMETRİ SKETCHPAD İLE ÇEMBER /DAİREDE AÇI VE YAY ÖLÇÜMÜ 00369 Poster
631 Arş. Gör. dilek karisan yüzüncü yıl üniversitesi FEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ LABORATUVAR UYGULAMALARI DERSİ DENEY RAPORLARININ İNCELENMESİ 00362 Bildiri
632 Arş. Gör. Gamze Çetinkaya ODTÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMİN DOĞASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ VE BİLİMİN DOĞASINA İLİŞKİN ÜSTBİLİŞSEL YETENEKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 00360 Bildiri
633 Yrd. Doç. Dr. Sinan Özgelen Mersin Üniversitesi İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ: OKUL TÜRLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA 00356 Bildiri
634 Betül YORGANCI Ankara Altındağ Hayme Hatun İlköğretim Okulu ÖĞRETMENLERİN, ÖĞRETMEN ADAYLARININ ve ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONU ALGILAMA FARKLILIKLARI 00352 Bildiri
635 Tuğba DÜNDAR(KOYLAHİSAR) MEB ÖZDEŞLİKLERİN MODELLENMESİNDE ORİGAMİ KULLANIMININ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 00340 Bildiri
636 Yrd. Doç. Dr. YRD.DOÇ.DR.MURAT GENÇ BARTIN ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN ÖĞRENCİLERİN BİLİMSEL OKURYAZARLIKLARINA VE FEN BİLGİSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ 00339 Bildiri
637 Yrd. Doç. Dr. GÜRCAN UZAL NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Proje Tabanlı Fen/Matematik Eğitimi Projesinden Yansıtmalar-II: Kazanılan Yeterlikler ve Öğretmen Görüşleri 00337 Bildiri
638 Yrd. Doç. Dr. AYTEKİN ERDEM Namık Kemal Üniv Teknik Bilimler MYO Proje Tabanlı Fen/Matematik Eğitimi Projesinden Yansıtmalar-I: Öğretmen Projelerinin Analizi ve Genel İzlenimler 00335 Bildiri
639 Gökhan Karakoç Bilkent Üniversitesi UZUN ÖZET-LİSE MATEMATİK DERSLERİNDE GERÇEK HAYAT BAĞLANTILARININ KULLANIMI KONUSUNDA UZMAN GÖRÜŞLERİ 00333 Bildiri
640 Yrd. Doç. Dr. devrim üzel balıkesir üniversitesi İLKÖĞRETİM ALTINCI SINIF MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 00313 Bildiri
641 Çiçek Dilek Bakanay Marmara Üniversitesi Yeni Biyoloji Öğretim Programında Evrim Teorisi 00310 Bildiri
642 Yrd. Doç. Dr. Ayhan Çinici Adıyaman Üniversitesi LİSE ÖĞRENCİLERİNİN “CANLI” KAVRAMI VE CANLILIĞI BELİRLEYİCİ ÖZELLİKLER İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ 00309 Bildiri
643 Yrd. Doç. Dr. Fatma Kayan Fadlelmula Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi MATEMATİKSEL PROBLEM ÇÖZME VE ÖZDÜZENLEYİCİ ÖĞRENME 00306 Bildiri
644 Arş. Gör. Nagihan TANIK Erciyes Üniversitesi Çok Seven Çok mu Korur? Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Kimlikleri ve Çevre Dostu Davranışlarının Belirlenmesi 00301 Bildiri
645 Gökhan BAŞ Selçuk Üniversitesi LİSE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİ İLE MATEMATİK VE GEOMETRİ DERSLERİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 00300 Bildiri
646 YILDIZAY AYYILDIZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ “KİMYASAL REAKSİYONLAR VE ENERJİ” ÜNİTESİNİN ÖĞRENİLMESİNDE ETKİN KAVRAMLAR 00298 Bildiri
647 Merve Sözen Ondokuz Mayıs Üniversitesi FEN EĞİTİMİNDE 2000 YILI VE SONRASINDA YAPILMIŞ, 11-14 YAŞ ÖĞRENCİLERİYLE ÇALIŞILAN DOKTORA TEZ ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ 00296 Bildiri
648 Arş. Gör. Hasan BAKIRCI Karadeniz Teknik Üniversitesi ORTAK BİLGİ YAPILANDIRMA MODELİNE UYGUN ÖĞRETİM MATERYALİ GELİŞTİRİLMESİ: "IŞIĞIN FARKLI YÜZEYLERDEN YANSIMASI ÖRNEĞİ" 00292 Bildiri
649 Yrd. Doç. Dr. Necati HIRÇA Bartın Üniversitesi ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN BİLİMİN DOĞASI HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 00290 Bildiri
650 Yrd. Doç. Dr. MEHTAP YURDATAPAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ İlköğretim Fen-Teknoloji Dersi “İnsanlarda Üreme Büyüme Gelişme” Kavramları Üzerine Öğretmen-Öğrenci Bilgilerinin “Didaktiksel Dönüşüm Teorisi” Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi 00288 Bildiri
651 Öğr. Gör. Özgecan Taştan Kırık Çukurova Üniversitesi İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMEYİ KULLANMALARI İLE İLGİLİ İNANÇLARI 00283 Bildiri
652 Cennet YILDIRIM MEB BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ETKİNLİKLERİNİN İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YANSITICI DÜŞÜNMELERİNE ETKİSİ 00282 Bildiri
653 Yrd. Doç. Dr. Oğuz ÇETİN Niğde Üniversitesi WEB TABANLI ÖĞRETİME YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI 00280 Bildiri
654 Zeliha DUR Anadolu Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı TEKNOLOJİ DESTEKLİ MATEMATİK DERSİNE ETKİNLİK HAZIRLAMA, SINIF YÖNETİMİ VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI AÇISINDAN UYGULAMALI BİR BAKIŞ 00279 Bildiri
655 Prof. Dr. Süleyman Yılmaz Aksaray Üniversitesi ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞTE TEMEL BİLİMLERE YÖNELİMLERİNİN BELİRLENMESİ (GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ÖRNEĞİ) 00277 Bildiri
656 Doç. Dr. YILMAZ SAĞLAM GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BAĞLAMSAL AKSİYONLAR SONUCUNDA ANLAMIN SOSYAL BAĞLAMDA ORTAYA ÇIKMASI 00274 Bildiri
657 Yrd. Doç. Dr. devrim üzel balıkesir üniversitesi DUYGUSAL ZEKÂ VE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 00272 Bildiri
658 Erkam Gazel MEB İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 7. SINIF MATEMATİK KAZANIMLARINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ 00270 Bildiri
659 Arş. Gör. Barış EROĞLU Aksaray Üniversitesi BEYPAZARI'NDA UYGULAMALI ÇEVRE EĞİTİMİ 00266 Bildiri
660 Mehmet Ali Durmuş MEB ALTERNATİF ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME GÖSTERGESİ (BİLİM OLİMPİYATLARI) 00262 Bildiri
661 Doç. Dr. Cengiz TÜYSÜZ Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Üstbiliş Düzeylerinin Belirlenmesi: Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği 00260 Bildiri
662 Prof. Dr. Gamze Tezcan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARİYER PLANLARI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE FEN ÖĞRETİMİ ÖZ YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 00258 Bildiri
663 alper MEB MUĞLA TÜRDÜ 100. YIL İLKÖĞRETİM OKULU İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ CİNSİYET VE SINIF DÜZEYİNE GÖRE İNCELENMESİ 00257 Bildiri
664 Yrd. Doç. Dr. Yunus KARAKUYU Mustafa Kemal Üniversitesi-Eğitim Fak PROJE TABANLI ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN KUVVET VE HAREKET KONUSU AKADEMİK BAŞARILARINA VE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 00253 Bildiri
665 Arş. Gör. İ. Afşin KARİPER erciyes üniversitesi BİLİMSEL ÖYKÜLEME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ 7. SINIF YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK ÖRNEKLEMİ 00250 Poster
666 Arş. Gör. İ. Afşin KARİPER erciyes üniversitesi HANDS ON AKTİVİTELERLE FEN EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN ALKADEMİK BAŞARILARINA VE FENE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ 00247 Poster
667 Yrd. Doç. Dr. Lütfi İncikabı kastamonu universitesi A COMPARISON STUDY: UNDERSTANDING EXPERTISE BASED TRAINING EFFECTS ON SOFWARE EVALUATION PROCESS OF MATHEMATICS EDUCATION PRE-SERVICE TEACHERS 00245 Bildiri
668 Arş. Gör. Nezih ÖNAL Niğde Üniversitesi YEDİNCİ SINIF MATEMATİK DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ GEOMETRİ ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ 00243 Bildiri
669 Ayşe KOÇ Yemliha Sami Yangın İlköğretim Okulu FENE YÖNELİK TUTUMA BASİT MALZEMELERLE YAPILAN DENEYSEL AKTİVİTELERİN ETKİSİ 00239 Bildiri
670 Yrd. Doç. Dr. Oğuz ÇETİN Niğde Üniversitesi SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI İLE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİME YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 00237 Bildiri
671 Arş. Gör. ESRA ALTINTAŞ MARMARA ÜNİVERSİTESİ PURDUE MODELİNE DAYALI MATEMATİK ETKİNLİĞİ İLE ÖĞRETİMİN ÜSTÜN YETENEKLİ VE NORMAL ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA ETKİSİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ 00235 Bildiri
672 Yrd. Doç. Dr. Lütfi İncikabı kastamonu universitesi AN ANALYSIS OF DISTRIBUTION OF TIMSS MATHEMATICS CONTENT DOMAINS IN SBS ASSESSMENTS 00233 Bildiri
673 aytaç arpacı MEB SİVAS KANGAL AVŞARÖREN İ.Ö.O. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ALGILARI 00222 Bildiri
674 SELÇİN DEMİRAĞ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİM İNSANINA YÖNELİK İMAJLARI 00219 Bildiri
675 Süreyya DALKA MEB MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ ALAN ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİ OKURYAZARLIK BİLGİ VE BECERİLERİNİN ÖĞRENCİLERİN PROJE ve PERFORMANS GÖREVLERİNE YANSIMASI 00217 Bildiri
676 Yrd. Doç. Dr. Oğuz ÇETİN Niğde Üniversitesi ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (Niğde Örneği) 00215 Bildiri
677 Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Okur Erzincan Üniversitesi TERS FONKSİYON KAVRAMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ VE KAVRAM YANILGILARI 00205 Bildiri
678 Sibel Telli COMU A PROJECT FOR FOSTERING REPRESENTATIONAL COMPETENCE TO IMPROVE THE UNDERSTANDING OF PHYSICS EXPERIMENTS, PHENOMENA AND TO OVERCOME MISCONCEPTIONS 00200 Bildiri
679 Yrd. Doç. Dr. Cemal TOSUN Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi PROBLEME DAYALI ÖĞRENMEDE TAMAMLAYICI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI 00191 Bildiri
680 Ayşe KOÇ Yemliha Sami Yangın İlköğretim Okulu ROBOTİK DESTEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUVARININ FENE YÖNELİK MOTİVASYONA ETKİSİ 00188 Bildiri
681 NADİDE YILMAZ MEB ETNOMATEMATİK FELSEFESİ TEMELLİ CKCM MODELİ KULLANILARAK HAZIRLANAN BİR TASARIM: BİR DERSTEN YANSIYANLAR 00172 Bildiri
682 Prof. Dr. Münir Oktay Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Sokratik Yöntemle Sıcaklık Kavramının Öğretilmesine Bir Örnek 00170 Poster
683 Arş. Gör. Hasan BAKIRCI Karadeniz Teknik Üniversitesi FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ İÇİN YENİ BİR MODEL: ORTAK BİLGİ YAPILANDIRMA MODELİ (COMMON KNOWLEDGE CONSTRUCTION MODEL) 00168 Bildiri
684 Doç. Dr. Ali SÜLÜN Eğitim Fakültesi, Erzincan Üniversitesi FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ 00163 Bildiri
685 Doç. Dr. İbrahim BİLGİN Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi 5E MODELİNİN UYGULANDIĞI SINIFLARDAKİ İLKÖĞRETİM 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME YETENEKLERİNİN MADDEYİ TANIYALIM ÜNİTESİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ 00162 Bildiri
686 Doç. Dr. İbrahim BİLGİN Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE 4 MAT MODELİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 00157 Bildiri
687 Doç. Dr. İbrahim BİLGİN Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TEKNOLOJİYE KARŞI TUTUMLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ (TPAB)’ NE KATKISININ İNCELENMESİ 00155 Bildiri
688 Yrd. Doç. Dr. Ali TÜRKDOĞAN CUMHURİYET ÜNİERSTİESİ BİR 6. SINIF MATEMATİK ÖĞRETMENİNİN DERSLERİNDE KARŞILAŞTIĞI YANLIŞLAR VE YANLIŞLARA VERDİĞİ DÖNÜTLER 00153 Bildiri
689 Prof. Dr. Yüksel DEDE Cumhuriyet Ün. MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİĞE YÖNELİK İNANÇLARI ÜZERİNDE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMLARININ ETKİSİ 00149 Bildiri
690 Prof. Dr. Yüksel DEDE Cumhuriyet Ün. ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİĞE YÖNELİK İNANÇLARI: CİNSİYET PERSPEKTİFİ 00147 Bildiri
691 Öğr. Gör. AYFER KARADAŞ KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 6.-8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ KİTAPLARINDAKİ MADDE VE DEĞİŞİM ÖĞRENME ALANINDA YER ALAN ETKİNLİKLERİN İNCELENMESİ 00143 Bildiri
692 Saliha Öztürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi SOSYO-BİLİMSEL BİR KONU OLAN HİDROELEKTRİK SANTRALLER KONUSUNDA DEĞİŞİK GRUPLARDAN İNSANLARIN KARAR VERME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ 00141 Bildiri
693 Prof. Dr. Fatma Gülay Kırbaşlar istanbul üniversitesi 6.-8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTAPLARINDAKİ KARIŞIM, ÇÖZELTİ, ÇÖZÜNME, ASİT VE BAZ KAVRAMLARININ ARAŞTIRILMASI 00139 Bildiri
694 ALİ ÜNSAL YAHYA TURAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ÇEVRE EĞİTİMİ: YERELİN OLANAKLARI VE SINIRLILIKLARI ÜZERİNE 00132 Poster
695 Yrd. Doç. Dr. Evrim Erbilgin Muğla Üniversitesi MATEMATİK UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN REHBERLİK İŞLEVLERİNİ GELİŞTİRMEK 00130 Bildiri
696 MURAT DURAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI "KELİMEDEN KAVRAMA" OYUNUNUN İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 00127 Bildiri
697 Hamiyet Tuncel Abant İzzet Baysal Üniversitesi BİR YAZ BİLİM KAMPININ ÇOCUKLARIN BİLİMSEL ARAŞTIRMA HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ 00126 Bildiri
698 Dr. Cemil İNAN Dicle Üniversitesi ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİNİN GELİŞTİRİLEN TRİGONOMETRİK MATERYALLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEGERLENDİRİLMESİ 00122 Bildiri
699 Yrd. Doç. Dr. Yeliz Yazgan Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SIRADIŞI PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 00121 Bildiri
700 Arş. Gör. nilüfer okur akçay Ağrı İbrahim Çeçen Ünv. ÖĞRENCİLERİN CANLI VE CANSIZ NESNELER İLE İLGİLİ ALTERNATİF DÜŞÜNCE KALIPLARI 00118 Bildiri
701 Yrd. Doç. Dr. Fatih Karabacak Anadolu Üniversitesi İLKÖĞRETİM 6. SINIF MATEMATİK DERS KİTAPLARINDA YER ALAN PERGEL VE ÇİZGEÇ KULLANILARAK YAPILAN ÇİZİMLERİN BİR İNCELEMESİ 00104 Bildiri
702 Dr. Cemil İNAN Dicle Üniversitesi DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN UZAKTAN EĞİTİM KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 00099 Bildiri
703 ayşe arslan MEB FİZİK DERSİ YENİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 00091 Bildiri
704 MURAT DURAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Görsel Matematik Okuryazarlığı Özyeterlik Algısı Görsel Matematik Başarısının Anlamlı Bir Yordayıcısı mı? 00087 Bildiri
705 Yrd. Doç. Dr. Ömer Fruk Çetin Erzincan Üniversitesi FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNE GÖRE; NEDEN MATEMATİK? NASIL MATEMATİK? 00085 Bildiri
706 Yrd. Doç. Dr. Ömer Fruk Çetin Erzincan Üniversitesi TOPLAMA-ÇIKARMA İŞLEMLERİ İLE KÜMELERLE YAPILAN BİLEŞİM-FARK İŞLEMLERİNİ ANDIRAN GÖRSEL KULLANIMI 00083 Bildiri
707 Aylin Öğünç Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü “KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE” KONUSUNDA GELİŞTİRİLEN İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME ETKİNLİKLERİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ 00065 Bildiri
708 Dr. İlke Çalışkan Hacettepe Üniversitesi İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ VE ALGILARINI BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA: DOMUZ GRİBİ ÖRNEĞİ 00064 Poster
709 Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Kete DEÜ Buca Eğitim Fak. Meslek Lisesi 9. Sınıf Biyoloji Laboratuar Uygulamalarında Öğrenci Tutumları 00058 Bildiri